71. Olimpiada Fizyczna

Aktualności

71. Olimpiada Fizyczna


Rozpoczynamy I etap 71. Olimpiady Fizycznej. Podobnie jak w ubiegłych latach, I część (tj. zadania testowe) realizowana jest wyłącznie internetowo. Rozwiązania zadań II części należy zgodnie z Regulaminem przesyłać do właściwego Komitetu Okręgowego.
Ewentualne problemy techniczne należy zgłaszać na adres kgof@fuw.edu.pl

Powodzenia!

29 sierpnia 2021
Zdjęcia z IPHO 2021


Relację fotograficzną z Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej 2021, która odbyła się w dniach 17-25 lipca, można zobaczyć pod tym linkiem.

26 lipca 2021
Zdjęcia z EUPHO


Relację fotograficzną z European Physics Olympiad 2021, która odbyła się w dniach 19-26 czerwca w trybie zdalnym na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, można zobaczyć tutaj. Zdjęcia ze zwiedzania Laboratoriów WFUW znajdują się tutaj.

6 lipca 2021
70 lat Olimpiady Fizycznej - Taduesz Molenda


Film autorstwa dr. Tadeusza Molendy o historii Olimpiady Fizycznej przygotowany z okazji finału jubileuszowej 70. Olimpiady Fizycznej można obejrzeć tutaj.

19 kwietnia 2021
Wyniki zawodów drugiego stopnia


Dostępna jest już lista zakwalifikowanych do zawodów III stopnia 70. OF. Kwalifikacja wymagała uzyskania przynajmniej 42 punktów.

Informacje o punktach przyznanych za poszczególne zadania została rozesłana do e-mailem.

14 marca 2021
Wyniki części teoretycznej zawodów drugiego stopnia


Dostępna jest już lista zakwalifikowanych do zawodów doświadczalnych II etapu OF. Kwalifikacja wymagała uzyskania przynajmniej 16 punktów.

Informacje o punktach przyznanych za poszczególne zadania została rozesłana do niezakwalifikowanych e-mailem.

24 stycznia 2021
Zawody drugiego stopnia


Ze względu na pandemię Komitet Główny Olimpiady Fizycznej podjął decyzję o przeprowadzeniu części teoretycznej zawodów w sposób zdalny. Uczestników II etapu prosimy o zwrócenie uwagi na konieczność spełnienia następujących warunków koniecznych uczestnictwa w zawodach.
1. Zawodnik musi dysponować komputerem z kamerą i mikrofonem.
2. Zawodnik musi dysponować smartfonem, umożliwiającym wykonanie czytelnych fotografii prac, który umożliwi przesłanie ich organizatorom.
3. Zawodnik powinien dysponować stabilnym łączem internetowym
umożliwiającym prowadzenie wideokonferencji przez czas zawodów. 4. Uczestnicy rozwiązują zadania u siebie w domu lub w innym
wybranym pomieszczeniu. Podczas trwania zawodów w danym pomieszczeniu może znajdować się tylko uczestnik.
Uczestnicy, którzy nie są w stanie zapewnić sobie pomieszczenia do własnej dyspozycji na czas trwania zawodów lub nie dysponują odpowiednim sprzętem proszeni są o skontaktowanie się w tej sprawie ze swoją szkołą, a w przypadku problemów z udostępnieniem takiego pomieszczenia lub sprzętu przez szkołę, z KGOF – nie później jednak, niż na dwa tygodnie przed zawodami.
Na dzień przed rozpoczęciem zawodów (9 stycznia) odbędzie się zdalne spotkanie uczestników z organizatorami Olimpiady z wykorzystaniem środków, które będą używane podczas zawodów. Udział w spotkaniu jest obowiązkowy dla uczestników. Podane zostaną tam szczegóły organizacji zawodów zdalnych, w szczególności metody porozumiewania się z osobą nadzorująca w trakcie zawodów. Wylosowane zostaną numery startowe uczestników. Zostanie też sprawdzony sposób przesyłania przez uczestników do Komitetów Okręgowych fotografii lub skanów.
Gorąco zachęcamy do zapoznania się z aneksem do regulaminu dotyczącym zdalnego trybu zawodów.

18 października 2020
Korekta zad. N9


W zadaniu N9 wartości ciśnienia były losowane ze złego obszaru wartości, co mogło prowadzić do sprzecznego z treścią zadania wniosku, że w naczyniu początkowo nie było wody. Wartości liczbowe w treści zadania zostały odpowiednio skorygowane, aby uniknąć tej niezamierzonej komplikacji. Odpowiedzi poprzednio potwierdzone jako poprawne będą nadal akceptowane.

Dziękujemy Piotrowi Biczelowi za zwrócenie nam uwagi na ten problem.

7 października 2020
Korekta zad. N10


Wskutek błędu w konfiguracji w zadaniu N10 zdarzały się nieprawidłowe dane liczbowe, tj. nie spełniające warunku: x0 > x. Omyłka ta została skorygowana przez zamianę miejscami wartości x0 i x. System oceniający akceptuje zarówno właściwą dla skorygowanych danych wartość wieku próbki, jak i (ujemną) wartość formalnie uzyskiwaną dla dotychczasowych danych.

26 września 2020
70. Olimpiada Fizyczna


Rozpoczął się I etap 70. Olimpiady Fizycznej. Podobnie jak w ubiegłym roku, I część (tj. zadania testowe) realizowana jest wyłącznie internetowo. Rozwiązania zadań II części należy zgodnie z Regulaminem przesyłać do właściwego Komitetu Okręgowego.
Ewentualne problemy techniczne należy zgłaszać na adres kgof@fuw.edu.pl

Powodzenia!

1 września 2020
70. Olimpiada Fizyczna


Od 1 września zaczynamy 70. Olimpiadę Fizyczną!

30 sierpnia 2020
Europejska Olimpiada Fizyczna 2020


Z powodu pandemii COVID-19 tegoroczna Europejska Olimpiada Fizyczna w Satu Mare w Rumunii została odwołana. Zamiast niej zorganizowane zostały zdalne zawody w formule możliwie przypominającej warunki Europejskiej Olimpiady Fizycznej. Na podstawie wyników II etapu 69. Olimpiady Fizycznej do udziału w tych zawodach zostali zaproszeni: Tomasz Ślusarczyk, Łukasz Orski, Korneliusz Obarski, Iwo Pilecki-Silva, Wojciech Niedziółka. Zawody odbędą się w dniach 20-26.07.2020.

12 lipca 2020
Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna 2020 odwołana


Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne organizatorzy Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej podjęli decyzję o odwołaniu tegorocznych zawodów.

24 maja 2020
Aneks do regulaminu


Szanowni Państwo, Drodzy Olimpijczycy,

W związku z w związku rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. (Dziennik Ustaw z 2020, Poz. 530) zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Komitet Główny Olimpiady Fizycznej przyjął Aneks do Regulaminu Olimpiady Fizycznej, który obowiązuje w roku szkolnym 2019/2020.

Olimpiada Fizyczna w tym roku stała się zawodami dwustopniowymi. W konsekwencji wszyscy uczniowie zakwalifikowani do zawodów III stopnia uzyskują tytuł Finalisty 69. Olimpiady Fizycznej, jednak w tym roku nie będą przyznawane tytuły Laureata Olimpiady Fizycznej.

Nie ogłoszono jeszcze ostatecznych decyzji dotyczących Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej oraz Europejskiej Olimpiady Fizycznej. Zatem wszelkie działania KGOF z tym związane są na razie zawieszone.

Serdecznie gratuluję wszystkim, którzy uzyskali tytuł Finalisty 69. Olimpiady Fizycznej. Jednocześnie chciałbym, aby wszyscy uczestnicy zawodów II stopnia mieli świadomość, że uczestniczyli w bardzo wymagających zawodach, gdzie konieczne było niestandardowe myślenie. Mam nadzieję, że było to doświadczenie, które pomoże Wam w wyborze najlepszej ścieżki kariery.

Z wyrazami szacunku,
Andrzej Wysmołek
Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Fizycznej

10 kwietnia 2020
Odwołanie III etapu


1. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej zawody III stopnia 69. Olimpiady Fizycznej są odwołane. W związku z tym Komitet Główny podjął decyzję, że wszyscy uczniowie zakwalifikowani do zawodów III stopnia 69. Olimpiady Fizycznej otrzymują tytuł Finalisty Olimpiady Fizycznej.

2. W związku z odwołaniem zawodów III stopnia, kwalifikacja do reprezentacji Polski na Międzynarodową Olimpiadę Fizyczną (MOF) oraz Europejską Olimpiadę Fizyczną (EOF) odbędzie się przy uwzględnieniu wyników uzyskanych w zawodach II stopnia.
Do reprezentacji na Europejską Olimpiadę Fizyczną będą kwalifikowani uczniowie spoza tegorocznych klas maturalnych.
Decyzja o zakwalifikowaniu do reprezentacji MOF oraz EOF zapadnie po rozpatrzeniu odwołań do wyników zawodów II stopnia 69. Olimpiady Fizycznej.
Decyzja o zakwalifikowaniu na MOF i EOF podjęta przez KGOF jest ostateczna.

3. Termin składania odwołań od wyników zawodów II stopnia pozostaje bez zmian i upływa w piątek 20 marca 2020 r. Prosimy o przesłanie skanu lub czytelnego zdjęcia, własnoręcznie podpisanego odwołania na adres poczty elektronicznej kgof@fuw.edu.pl.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne prosimy o niewysyłanie oryginałów odwołań drogą tradycyjną, ale zachowanie ich do czasu gdy Komitet Główny o nie poprosi.

17 marca 2020
Wyniki II etapu


Szanowni Państwo, Drodzy Olimpijczycy,

Olimpiada Fizyczna jest uważania (nie bez powodu) za jedną z najtrudniejszych olimpiad przedmiotowych. Każdy zdobyty punkt na tych zawodach wymagał dużego nakładu pracy i niestandardowego myślenia. Mam nadzieję, że to doświadczenie będzie pomocne w realizacji Państwa ścieżek kariery. Publikując listę zakwalifikowanych do zawodów III stopnia, po raz pierwszy w historii Olimpiady Fizycznej, jesteśmy zmuszeni poinformować, że zawody te nie odbędą się w zaplanowanym terminie w kwietniu 2020. Aktualnie nie wiemy jeszcze czy zawody III stopnia odbędą się w późniejszym terminie.

Dalsze decyzje dotyczące 69 Olimpiady Fizycznej, w tym decyzję o ewentualnym przesunięciu zawodów III stopnia na późniejszy termin lub też ich definitywnym odwołaniu, będziemy podejmować dopiero po uzyskaniu wytycznych z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Mogę obiecać, że będziemy na bieżąco informować o rozwoju sytuacji.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Andrzej Wysmołek
Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Fizycznej

15 marca 2020


STARSZE WIADOMOŚCI

BIEŻĄCA OLIMPIADA

I etap

15.10.2021Termin wysyłania części I 19.11.2021Termin wysyłania części II 20.12.2021Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do etapu II

II etap

16.01.2022Część teoretyczna 30.01.2022Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do części doświadczalnej 20.02.2022Część doświadczalna 20.03.2022Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do finału

III etap

09.04.2022Część doświadczalna 10.04.2022Część teoretyczna 12.04.2022Ogłoszenie wyników i zakończenie Olimpiady