73. Olimpiada Fizyczna

Aktualności

Spotkanie z MEN


W poniedziałek, 01.07.2024 r. odbyło się spotkanie wiceministry Katarzyny Lubnauer z przedstawicielami Komitetów Głównych Olimpiad. Punktem wyjścia była trudna sytuacja finansowa wszystkich olimpiad (przedmiotowych i interdyscyplinarnych), wynikająca z drastycznego wzrostu kosztów organizacji olimpiad w ostatnich latach, przy jednoczesnym braku zapewnienia odpowiedniego dostosowania wysokości środków przeznaczanych na ich organizację.

Organizatorzy olimpiad przedstawili następujące postulaty związane z organizacją olimpiad i pracą z uczniem zdolnym:
• skokowy wzrost nakładów finansowych na olimpiady, pozwalający na ich organizację na odpowiednim poziomie merytorycznym i organizacyjnym (od roku 2010 łączne nakłady na organizację licealnych olimpiad przedmiotowych wzrosły o ok. 24%, przy zwiększeniu liczby olimpiad oraz skumulowanej inflacji w tym okresie prawie 60% i jednoczesnym dużo wyższym wzroście kluczowych kosztów organizacji olimpiad, takich jak zakwaterowanie czy wyżywienie);
• umożliwienie organizacji w Polsce olimpiad międzynarodowych finansowanych ze środków budżetu państwa, gdyż są one znakomitą promocją Polski na arenie międzynarodowej (oddzielna pula środków uzgadniana z kilkuletnim wyprzedzeniem pozwalającym na podjęcie się organizacji zawodów);
• wyasygnowanie centralnych środków budżetowych na organizację zajęć dodatkowych dla najbardziej uzdolnionej młodzieży, aby dać uczniom z dowolnej szkoły w Polsce podobne szanse na rozwijanie swoich pasji, w szczególności udziału w olimpiadach.
• zapewnienie środków na nagrody dla opiekunów naukowych uczestników olimpiad;
• harmonizację przepisów dotyczących olimpiad juniorów i konkursów kuratoryjnych.
Rozmowa dotyczyła także przyszłego kształtu olimpiad przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Realizacja przedstawionych postulatów oraz ich odzwierciedlenie w budżecie państwa już od 2025 roku pozwala żywić nadzieję na dalszy rozwój ruchu olimpijskiego w Polsce.

8 lipca 2024
Wycieczka 15.04.2024


Przypominamy, iż ze względu na bardzo duże zainteresowanie na wycieczkę do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w poniedziałek 15.04.2024 pojadą tylko uczniowie chodzących do szkół spoza Warszawy. Dla uczniów z Warszawy i nauczycieli z wszystkich miast zorganizujemy wycieczkę w późniejszym terminie. Przepraszamy bardzo za utrudnienia, ale nie spodziewaliśmy się takiej frekwencji, a do reaktora może wejść ograniczona liczba osób.

14 kwietnia 2024
Informację dla nauczycieli/opiekunów


Jeśli ktoś z nauczycieli/opiekunów będzie uczestniczył z uczniami w III etapie 73 Olimpiady Fizycznej, a nie dostał maila informacyjnego to proszę o kontakt mailowy joanna.papierska@fuw.edu.pl bądź telefoniczny 501-970-982. Mogę Państwu pomóc w zorganizowaniu noclegu w tym samym hotelu co uczniowie oraz jeśli byliby Państwo zainteresowani wycieczką do NCBJ oraz otrzymaniem koszulki to będę potrzebować kilka informacji z Państwa strony. Na deklarację odnośnie wycieczki, hotelu i koszulki czekamy do środy 3.04.2024.

2 kwietnia 2024
Kwalifikacja do części doświadczalnej


Dostępna jest już lista zakwalifikowanych do części doświadczalnej II etapu 73. Olimpiady Fizycznej. Uczestnicy, którzy nie zostali zakwalifikowani, otrzymają wyniki poszczególnych zadań drogą mailową. Niestety z powodów technicznych maile zostaną wysłane dopiero jutro (tj. w poniedziałek).

28 stycznia 2024
Wyniki I etapu


Dostępna jest już lista zakwalifikowanych do II etapu 73. Olimpiady Fizycznej. Próg kwalifikacji wyniósł 70 punktów. Uczestnicy, którzy nadesłali rozwiązania zadań II części otrzymali maile z ocenami z poszczególnych zadań, natomiast rozwiązania zadań II części zostały uzupełnione o schemat punktacji.

18 grudnia 2023
II część I etapu


Upłynął termin rozwiązywania zadań I części. Wzorcowe rozwiązania (z przykładowymi danymi liczbowymi) zostały opublikowane w postaci pliku PDF.

Na platformie pojawiły się natomiast formularze do uploadu rozwiązań zadań części II. Oczywiście rozwiązania te można przesyłać też tradycyjnie pocztą na adres odpowiedniego Komitetu Okręgowego.


Gdyby zadania części II nie zaspokoiły apetytu na ciekawe problemy fizyczne, to informujemy o kolejnej edycji konkursu Physics Cup 2024, która startuje już 15 października 2023. Organizatorem Physics Cup jest prof. Jan Kaalda, założyciel Europejskiej Olimpiady Fizycznej.

14 października 2023
Dostęp przywrócony


Informujemy, że dostęp do platformy zadań I etapu został przywrócony. Przepraszamy za niedogodności.

21 września 2023
Przerwa w dostępie 20-21.09


Z przykrością informujemy o przerwie w dostępności serwisu Olimpiady. Przywrócenie dostępu nastąpi w godzinach popołudniowych 21.09

20 września 2023
73. Olimpiada Fizyczna


Rozpoczynamy 73 Olimpiadę Fizyczną!

31 sierpnia 2023
72. Olimpiada Fizyczna


Opublikowane zostały już wyniki kwalifikacji do zawodów trzeciego stopnia. Opublikowane wcześniej rozwiązanie zadania doświadczalnego zostało uzupełnione o schemat punktacji.

Wszystkim Uczestnikom gratulujemy!

Aktualizacja:
W tym roku uczniowie podczas III etapu 72 Olimpiady Fizycznej będą zakwaterowani w hotelu Premier Class przy Placu Zawiszy w Warszawie. Jeśli ktoś z nauczycieli/opiekunów jest zainteresowany zakwaterowaniem w tym samym hotelu proszę o pilny kontakt z Joanna Papierska mailem lub telefonicznie 501 970 982. Mamy zarezerwowane pokoje i ofertę ważną tylko do 05.04.2023.

19 marca 2023
72. Olimpiada Fizyczna


Dostępne są już wyniki części teoretycznej II etapu! Próg kwalifikacji do części doświadczalnej wyniósł 18 punktów. Osoby z wynikami poniżej tego progu zostały odkodowane i powinny otrzymać dzisiaj e-mailem informację o punktach przyznanych za poszczególne zadania.
Lista zakwalifikowanych jest dostępna tutaj.
Wszystkim Uczestnikom gratulujemy!

29 stycznia 2023
72. Olimpiada Fizyczna


Są już dostępne wyniki kwalifikacji do II etapu 72. Olimpiady Fizycznej. Oceny za poszczególne zadania zostały rozesłane e-mailowo na adres podany przy rejestracji. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!

19 grudnia 2022
Physics Cup


Upłynął termin nadsyłania rozwiązań I etapu 72. Olimpiady Fizycznej.
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do kolejnego etapu nastąpi 19.12.2022 r.

Tymczasem warto rozważyć udział w korespondencyjnych zawodach Physics Cup.

20 listopada 2022
Problemy techniczne z uploadem zadań


Po porannej awarii praca platformy do wysyłania rozwiązań I etapu została wznowiona, jednak ze względu na problem z macierzą dyskową jesteśmy zmuszeni wdrożyć zapasowy kanał komunikacyjny w postaci formularza https://forms.gle/JvqtyEiiJx3CRCDz8.

Jeżeli wcześniej już udało się Państwu uploadować rozwiązania na platformie, nie ma konieczności wysyłania ich ponownie (tzn. ważne są zarówno rozwiązania przesłane już platformą, jak i przez "awaryjny" formularz).

Aktualizacja: Z uwagi na opisane problemy, termin nadsyłania rozwiązań zostaje przedłużony o 24h, tj. do dnia 19.11.2022 r.

Aktualizacja 2: Z uwagi na liczne maile z prośbą o przypomnienie numeru kodowego zwracamy uwagę, że można go znaleźć również w mailu potwierdzającym rejestrację.

18 listopada 2022
72. Olimpiada Fizyczna


Razem z nowym rokiem szkolnym inaugurujemy 72. Olimpiadę Fizyczną. Powodzenia!

31 sierpnia 2022
6. Europejska Olimpiada Fizyczna


Na 6. Europejskiej Olimpiadzie Fizycznej nasi reprezentanci: Filip Baciak, Stanisław Karpiejczyk, Kacper Paciorek, Korneliusz Obarski i Mateusz Kamiński wywalczyli komplet medali: 1 złoty, 3 srebrne i 1 brązowy. Gratulujemy!

25 maja 2022
Lista laureatów i finalistów 71. OF


Serdecznie przepraszamy za omyłkę polegającą na pominięciu laureatów 27. i 28. miejsca w opublikowanej na stronie internetowej liście laureatów i finalistów 71. Olimpiady Fizycznej.

04 maja 2022
Kwestie organizacyjne zawodów finałowych 71. OF


Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z terminarzem zawodów finałowych.

Uczniowie podczas III etapu 71 Olimpiady Fizycznej będą zakwaterowani w Hotelu Premiere Classe w Warszawie przy ulicy Towarowej. Jeśli ktoś z opiekunów/nauczycieli byłby zainteresowany przyjazdem na tegoroczny finał i chciałby zostać zakwaterowany w tym samym hotelu proszę o kontakt z Komitetem Głównym Olimpiady Fizycznej pod adres Joanna.Papierska@fuw.edu.pl. W miarę możliwości pomożemy Państwu dokonać rezerwacji i udzielimy informacji.

27 marca 2022
Komunikat dot. MOF


W ostatnich dniach doszło do bezprecedensowej zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę. Napaść ta jest czynnie wspierana przez Białoruś. W związku z tym Komitet Główny Olimpiady Fizycznej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki zdecydował o wycofaniu reprezentacji Polski z udziału w zawodach Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej organizowanych w 2022 roku przez Białoruś.

3 marca 2022
71. Olimpiada Fizyczna


Dostępne są już wyniki części teoretycznej II etapu! Próg kwalifikacji do części doświadczalnej wyniósł 29 punktów. Osoby z wynikami poniżej tego progu zostały odkodowane i powinny otrzymać dzisiaj e-mailem informację o punktach przyznanych za poszczególne zadania.
Lista zakwalifikowanych jest dostępna tutaj.
Wszystkim Uczestnikom gratulujemy!

30 stycznia 2022
71. Olimpiada Fizyczna


Dostępne są już wyniki I etapu! Informacje o punktach przyznanych za poszczególne zadania została rozesłana do e-mailem. Dostępna na stronie lista jest bieżąco aktualizowana w miarę potwierdzania przez zakwalifikowane osoby linkiem w treści. Wszystkim Uczestnikom gratulujemy!

20 grudnia 2021
71. Olimpiada Fizyczna


Rozpoczynamy I etap 71. Olimpiady Fizycznej. Podobnie jak w ubiegłych latach, I część (tj. zadania testowe) realizowana jest wyłącznie internetowo. Rozwiązania zadań II części należy zgodnie z Regulaminem przesyłać do właściwego Komitetu Okręgowego.
Ewentualne problemy techniczne należy zgłaszać na adres kgof@fuw.edu.pl

Powodzenia!

29 sierpnia 2021
Zdjęcia z IPHO 2021


Relację fotograficzną z Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej 2021, która odbyła się w dniach 17-25 lipca, można zobaczyć pod tym linkiem.

26 lipca 2021
Zdjęcia z EUPHO


Relację fotograficzną z European Physics Olympiad 2021, która odbyła się w dniach 19-26 czerwca w trybie zdalnym na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, można zobaczyć tutaj. Zdjęcia ze zwiedzania Laboratoriów WFUW znajdują się tutaj.

6 lipca 2021
70 lat Olimpiady Fizycznej - Taduesz Molenda


Film autorstwa dr. Tadeusza Molendy o historii Olimpiady Fizycznej przygotowany z okazji finału jubileuszowej 70. Olimpiady Fizycznej można obejrzeć tutaj.

19 kwietnia 2021
Wyniki zawodów drugiego stopnia


Dostępna jest już lista zakwalifikowanych do zawodów III stopnia 70. OF. Kwalifikacja wymagała uzyskania przynajmniej 42 punktów.

Informacje o punktach przyznanych za poszczególne zadania została rozesłana do e-mailem.

14 marca 2021
Wyniki części teoretycznej zawodów drugiego stopnia


Dostępna jest już lista zakwalifikowanych do zawodów doświadczalnych II etapu OF. Kwalifikacja wymagała uzyskania przynajmniej 16 punktów.

Informacje o punktach przyznanych za poszczególne zadania została rozesłana do niezakwalifikowanych e-mailem.

24 stycznia 2021
Zawody drugiego stopnia


Ze względu na pandemię Komitet Główny Olimpiady Fizycznej podjął decyzję o przeprowadzeniu części teoretycznej zawodów w sposób zdalny. Uczestników II etapu prosimy o zwrócenie uwagi na konieczność spełnienia następujących warunków koniecznych uczestnictwa w zawodach.
1. Zawodnik musi dysponować komputerem z kamerą i mikrofonem.
2. Zawodnik musi dysponować smartfonem, umożliwiającym wykonanie czytelnych fotografii prac, który umożliwi przesłanie ich organizatorom.
3. Zawodnik powinien dysponować stabilnym łączem internetowym
umożliwiającym prowadzenie wideokonferencji przez czas zawodów. 4. Uczestnicy rozwiązują zadania u siebie w domu lub w innym
wybranym pomieszczeniu. Podczas trwania zawodów w danym pomieszczeniu może znajdować się tylko uczestnik.
Uczestnicy, którzy nie są w stanie zapewnić sobie pomieszczenia do własnej dyspozycji na czas trwania zawodów lub nie dysponują odpowiednim sprzętem proszeni są o skontaktowanie się w tej sprawie ze swoją szkołą, a w przypadku problemów z udostępnieniem takiego pomieszczenia lub sprzętu przez szkołę, z KGOF – nie później jednak, niż na dwa tygodnie przed zawodami.
Na dzień przed rozpoczęciem zawodów (9 stycznia) odbędzie się zdalne spotkanie uczestników z organizatorami Olimpiady z wykorzystaniem środków, które będą używane podczas zawodów. Udział w spotkaniu jest obowiązkowy dla uczestników. Podane zostaną tam szczegóły organizacji zawodów zdalnych, w szczególności metody porozumiewania się z osobą nadzorująca w trakcie zawodów. Wylosowane zostaną numery startowe uczestników. Zostanie też sprawdzony sposób przesyłania przez uczestników do Komitetów Okręgowych fotografii lub skanów.
Gorąco zachęcamy do zapoznania się z aneksem do regulaminu dotyczącym zdalnego trybu zawodów.

18 października 2020
Korekta zad. N9


W zadaniu N9 wartości ciśnienia były losowane ze złego obszaru wartości, co mogło prowadzić do sprzecznego z treścią zadania wniosku, że w naczyniu początkowo nie było wody. Wartości liczbowe w treści zadania zostały odpowiednio skorygowane, aby uniknąć tej niezamierzonej komplikacji. Odpowiedzi poprzednio potwierdzone jako poprawne będą nadal akceptowane.

Dziękujemy Piotrowi Biczelowi za zwrócenie nam uwagi na ten problem.

7 października 2020
Korekta zad. N10


Wskutek błędu w konfiguracji w zadaniu N10 zdarzały się nieprawidłowe dane liczbowe, tj. nie spełniające warunku: x0 > x. Omyłka ta została skorygowana przez zamianę miejscami wartości x0 i x. System oceniający akceptuje zarówno właściwą dla skorygowanych danych wartość wieku próbki, jak i (ujemną) wartość formalnie uzyskiwaną dla dotychczasowych danych.

26 września 2020
70. Olimpiada Fizyczna


Rozpoczął się I etap 70. Olimpiady Fizycznej. Podobnie jak w ubiegłym roku, I część (tj. zadania testowe) realizowana jest wyłącznie internetowo. Rozwiązania zadań II części należy zgodnie z Regulaminem przesyłać do właściwego Komitetu Okręgowego.
Ewentualne problemy techniczne należy zgłaszać na adres kgof@fuw.edu.pl

Powodzenia!

1 września 2020
70. Olimpiada Fizyczna


Od 1 września zaczynamy 70. Olimpiadę Fizyczną!

30 sierpnia 2020
Europejska Olimpiada Fizyczna 2020


Z powodu pandemii COVID-19 tegoroczna Europejska Olimpiada Fizyczna w Satu Mare w Rumunii została odwołana. Zamiast niej zorganizowane zostały zdalne zawody w formule możliwie przypominającej warunki Europejskiej Olimpiady Fizycznej. Na podstawie wyników II etapu 69. Olimpiady Fizycznej do udziału w tych zawodach zostali zaproszeni: Tomasz Ślusarczyk, Łukasz Orski, Korneliusz Obarski, Iwo Pilecki-Silva, Wojciech Niedziółka. Zawody odbędą się w dniach 20-26.07.2020.

12 lipca 2020
Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna 2020 odwołana


Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne organizatorzy Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej podjęli decyzję o odwołaniu tegorocznych zawodów.

24 maja 2020
Aneks do regulaminu


Szanowni Państwo, Drodzy Olimpijczycy,

W związku z w związku rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. (Dziennik Ustaw z 2020, Poz. 530) zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Komitet Główny Olimpiady Fizycznej przyjął Aneks do Regulaminu Olimpiady Fizycznej, który obowiązuje w roku szkolnym 2019/2020.

Olimpiada Fizyczna w tym roku stała się zawodami dwustopniowymi. W konsekwencji wszyscy uczniowie zakwalifikowani do zawodów III stopnia uzyskują tytuł Finalisty 69. Olimpiady Fizycznej, jednak w tym roku nie będą przyznawane tytuły Laureata Olimpiady Fizycznej.

Nie ogłoszono jeszcze ostatecznych decyzji dotyczących Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej oraz Europejskiej Olimpiady Fizycznej. Zatem wszelkie działania KGOF z tym związane są na razie zawieszone.

Serdecznie gratuluję wszystkim, którzy uzyskali tytuł Finalisty 69. Olimpiady Fizycznej. Jednocześnie chciałbym, aby wszyscy uczestnicy zawodów II stopnia mieli świadomość, że uczestniczyli w bardzo wymagających zawodach, gdzie konieczne było niestandardowe myślenie. Mam nadzieję, że było to doświadczenie, które pomoże Wam w wyborze najlepszej ścieżki kariery.

Z wyrazami szacunku,
Andrzej Wysmołek
Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Fizycznej

10 kwietnia 2020
Odwołanie III etapu


1. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej zawody III stopnia 69. Olimpiady Fizycznej są odwołane. W związku z tym Komitet Główny podjął decyzję, że wszyscy uczniowie zakwalifikowani do zawodów III stopnia 69. Olimpiady Fizycznej otrzymują tytuł Finalisty Olimpiady Fizycznej.

2. W związku z odwołaniem zawodów III stopnia, kwalifikacja do reprezentacji Polski na Międzynarodową Olimpiadę Fizyczną (MOF) oraz Europejską Olimpiadę Fizyczną (EOF) odbędzie się przy uwzględnieniu wyników uzyskanych w zawodach II stopnia.
Do reprezentacji na Europejską Olimpiadę Fizyczną będą kwalifikowani uczniowie spoza tegorocznych klas maturalnych.
Decyzja o zakwalifikowaniu do reprezentacji MOF oraz EOF zapadnie po rozpatrzeniu odwołań do wyników zawodów II stopnia 69. Olimpiady Fizycznej.
Decyzja o zakwalifikowaniu na MOF i EOF podjęta przez KGOF jest ostateczna.

3. Termin składania odwołań od wyników zawodów II stopnia pozostaje bez zmian i upływa w piątek 20 marca 2020 r. Prosimy o przesłanie skanu lub czytelnego zdjęcia, własnoręcznie podpisanego odwołania na adres poczty elektronicznej kgof@fuw.edu.pl.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne prosimy o niewysyłanie oryginałów odwołań drogą tradycyjną, ale zachowanie ich do czasu gdy Komitet Główny o nie poprosi.

17 marca 2020
Wyniki II etapu


Szanowni Państwo, Drodzy Olimpijczycy,

Olimpiada Fizyczna jest uważania (nie bez powodu) za jedną z najtrudniejszych olimpiad przedmiotowych. Każdy zdobyty punkt na tych zawodach wymagał dużego nakładu pracy i niestandardowego myślenia. Mam nadzieję, że to doświadczenie będzie pomocne w realizacji Państwa ścieżek kariery. Publikując listę zakwalifikowanych do zawodów III stopnia, po raz pierwszy w historii Olimpiady Fizycznej, jesteśmy zmuszeni poinformować, że zawody te nie odbędą się w zaplanowanym terminie w kwietniu 2020. Aktualnie nie wiemy jeszcze czy zawody III stopnia odbędą się w późniejszym terminie.

Dalsze decyzje dotyczące 69 Olimpiady Fizycznej, w tym decyzję o ewentualnym przesunięciu zawodów III stopnia na późniejszy termin lub też ich definitywnym odwołaniu, będziemy podejmować dopiero po uzyskaniu wytycznych z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Mogę obiecać, że będziemy na bieżąco informować o rozwoju sytuacji.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Andrzej Wysmołek
Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Fizycznej

15 marca 2020


STARSZE WIADOMOŚCI

BIEŻĄCA OLIMPIADA

I etap

13.10.2023Termin wysyłania części I 17.11.2023Termin wysyłania części II 18.12.2023Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do etapu II

II etap

14.01.2024Część teoretyczna 28.01.2024Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do części doświadczalnej 18.02.2024Część doświadczalna 17.03.2024Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do finału

III etap

13.04.2024Część doświadczalna 14.04.2024Część teoretyczna 16.04.2024Ogłoszenie wyników i zakończenie Olimpiady

Zawody międzynarodowe

  • 54. MIĘDZYNARODOWA OLIMPIADA FIZYCZNA W IRANIE - ze względu na sytuację w Iranie udział polskiej delegacji nie jest możliwy
  • 8. EUROPEJSKA OLIMPIADA FIZYCZNA W GRUZJI