73. Olimpiada Fizyczna

Objaśnienia: wyszukiwarka Olimpijek_czyków

Dane do wyszukiwarki zebrał i przygotował dr Tadeusz M. Molenda – długoletni sekretarz i przewodniczący KOOF w Szczecinie.

Dane z Olimpiad Fizycznych uwzględniają dane laureatów/ek, w części finalistów/ek i wyróżnionych, jak również ich nauczycieli/ek i aktualne dane szkół. Dla części zawodów brakuje danych lub są niepełne.

Dane zebrano z dostępnych źródeł - książek z olimpiad fizycznych, artykułów w czasopiśmie „Fizyka w Szkole”, „Fizyka i Chemia”, danych z archiwum KGOF i KOOF w Szczecinie, danych na stronach www szkół - ich historii, list absolwentów, danych na byłym portalu „Nasza Klasa”. Dla drobnej części - informacji udzielonych od samych laureatów, finalistów, nauczycieli i szkół.

Jeśli osobie przeglądającej wiadome będzie coś ponad to co przedstawiono w wyszukiwarce - proszę uzupełnić, zweryfikować, przesyłając informację na adres: kgof@fuw.edu.pl

Tytuł
L - laureat/ka, F - finalista/ka; L: 10 - laureat/ka na miejscu 10.
L: 10-12 - laureat/ka na miejscu ex aequo 10.-12.
W - wyróżnienie za rozwiązanie zadania; W: T1 - wyróżnienie za rozwiązanie teoretycznego zadania nr 1 MOF(N) - (N)-ta Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna;
W - wyróżnienie za rozwiązanie zadania;
Z - zdobywca/czyni złotego medalu;
S - zdobywca/czyni srebrnego medalu;
B - zdobywca/czyni brązowego medalu;
NS – nagroda specjalna.

Klasa
Kl. - klasa
Numeracja klas po ośmioletniej szkole podstawowej jest zapisywana cyframi arabskimi - dla rozróżnienia z różnych systemów reform oświaty.
W pozostałych przypadkach (szkoły po siedmioletniej szkole podstawowej, szkoły ponadgimnazjalne) - w rzymskim systemie zapisywania liczb.

Szkoła
Zastosowane skróty: GiLO - Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
Akad. - Akademickie
bł. - błogosławiony/ej
Boh. - Bohaterów
CKZiU - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
CZSP - Centralny Związek Spoleczności Pracy
Dw. - Dwujęzyczne
Elektron. - Elektronicznych lub Elektroniczne
Elektrycz. - Elektrycznych lub Elektryczne
Energet. - Energetyczne
F.P. "Tewa" - Fabryka Półprzewodników "Tewa"
Gimn. - Gimnazjum
GiLO - Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
KLO - Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Kat. - Katolickie
ks. - księdza
Ks. - Księżnej
Lic. - Liceum lub Licealnego
LO - Liceum Ogólnokształcące
marsz. - Marszałka
Mech. - Mechaniczne
OS - Ogólnokształcąca Szkoła
Państw. - Państwowe
PŁ - Politechnika Łódzka
PWr - Politechnika Wrocławska
Png - Ponadgimnazjalnej
Podst. - Podstawowego lub Podstawowa
PPR - Polska Partia Robotnicza
Pr. - Prywatne
PS - Państwowa Szkoła
Pub. - Publiczne
PLO - Publiczne Liceum Ogólnokształcące
Reg. - Regionalne
rtm. - Rotmistrza
Salezj. - Salezjańskie
SLO - Społeczne Liceum Ogólnokształcące
SO - Szkoła Ogólnokształcąca
SP - Szkoła Podstawowa
st. Podst. i Lic. - Stopnia Podstawowego i Licealnego
STO - Społeczne/go Towarzystwo/a Oświatowe/go
Stow. - Stowarzyszenia
T., Techn. - Technikum lub Technicznych
TŁ - Technikum Łączności
TPD - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
TZN - Techniczne Zakłady Naukowe
UMK - Uniwersytetet Mikołaja Kopernika
Uniw. - Uniwersyteckie
z O.Dw. - z Oddziałami Dwujęzycznymi
z O.Int. - z Oddziałami Integracyjnymi
z O.Dw. i Int. - z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi
z O.Międz. - z Oddziałami Międzynarodowymi
z Mat.Międz. - z Maturą Międzynarodową
Zaw. - Zawodowej
ZCH - Zakłady Chemiczne
ZN - Zakłady Naukowe
ZN MPM - Zakłady Naukowe Ministerstwa Przemysłu Maszynowego
ZS - Zespół Szkół
ZS Mech. lub ZSM - Zespół Szkół Mechanicznych
ZSE - Zespół Szkół Elektrycznych
ZSMEiE - Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
ZSO - Zespół Szkół Ogólnokształcących
ZSOiS - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych
ZSOiT - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
ZSOiZ - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
ZSTiO - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
ZSZ - Zespół Szkół Zawodowych
Szczegółowe informacje – pełne nazwy szkół, granice okręgów, inf. o reformach oświaty zamieszczono w listach lauretów – można znaleźć w zakładce Archiwum.

Nauczyciel
"Nauczyciel" - nauczyciel/ka, nauczyciele/ki lub osoba/y przygotowująca/e do zawodów wskazane przez zawodnika/iczkę.

Okręg
Okręg wyświetlany w wyszukiwarce jest zgodny z ówczesnym (z roku zawodów) podziałem na okręgi.