73. Olimpiada Fizyczna

Komitet Główny Olimpiady Fizycznej

Adres Komitet Główny Olimpiady Fizycznej
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa
E-mail kgof@fuw.edu.pl
Telefon 501 970 982
Przewodniczący prof. dr hab. Andrzej Wysmołek Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Zastępca przewodniczącego prof. dr hab. Jan Mostowski Instytut Fizyki PAN
Sekretarz naukowy d/s zadań teoretycznych dr Jacek Jasiak
Sekretarz naukowy d/s zadań doświadczalnych dr Radosław ŁapkiewiczWydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Kierownik organizacyjny mgr Joanna PapierskaWydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Sekretarz d/s systemów informatycznych dr hab. Tomasz KazimierczukWydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Członkowie
 • dr inż. Jan Stefan BihałowiczKatedra Nauk Ścisłych Akademii Pożarniczej
 • dr Jerzy Brojan XL LO w Warszawie
 • dr Mateusz Goryca Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Krzysztof Karpierz Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • mgr Stanisław KurdziałekWydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wojciech Kolesiński Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr hab. Katarzyna Krajewska, prof. UW Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr hab. Maciej Lisicki Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Piotr Łukawski Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. dr hab. Andrzej Majhofer Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr hab. Krzysztof Turzyński, prof. UWWydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Piotr Waluk Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • mgr Mateusz Raczyński Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Karol Sajnok Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Członek-korespondent dr Tadeusz MolendaUniwersytet Szczeciński

Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Białymstoku

Obszarwojewództwo podlaskie
powiaty: kętrzyński, mrągowski, piski, giżycki, olecko-gołdapski, ełcki
AdresKomitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Białymstoku
Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Ciołkowskiego 1L
15-245 Białystok
WWWhttp://physics.uwb.edu.pl/ptf/
E-mailgieniusz@uwb.edu.pl
Telefon857 388 182
Przewodniczącyprof. dr hab. Mirosław Brewczyk
Sekretarzdr hab. Ryszard Gieniusz

Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Częstochowie

Obszarwojewództwa: opolskie (z wyłączeniem powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego), świętokrzyskie
powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, zawierciański
AdresKomitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Częstochowie
Wydział Nauk Ścisłych Przyrodniczych i Technicznych
Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie
Centrum Obsługi Wydziału
ul. Armii Krajowej 13/15
42-201 Częstochowa
WWWhttp://ptf.wip.pcz.pl/
E-mailk.szufa@ujd.edu.pl
Telefon34 361 22 28 lub 34 361 49 18 wew.220
Przewodniczącydr hab. Arkadiusz Mandowski, prof. UJD
Zastępca przewodniczącegodr hab. Małgorzata Hyla
Sekretarzdr inż. Katarzyna Szufa

Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Gdańsku

Obszarwojewództwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie
z wyłączeniem powiatów: kętrzyńskiego, mrągowskiego, piskiego, giżyckiego, olecko-gołdapskiego, ełckiego
AdresKomitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Gdańsku
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk-Wrzeszcz
WWWhttp://ftims.pg.edu.pl
E-mailtomasz.sobczyk@pg.edu.pl
Telefon58 348 6602
Przewodniczącyprof. dr hab. inż. Maria Gazda, prof. PG
Zastępca przewodniczącegodr inż. Bogumiła Strzelecka, doc. PG
Sekretarzmgr Tomasz Sobczyk

Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Gliwicach

Obszarwojewództwo: śląskie
z wyłączeniem powiatów: częstochowskiego,kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, zawierciańskiego
dodatkowo powiat: kędzierzyńsko-kozielski
AdresKomitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Gliwicach
Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej
ul. Konarskiego 22B
44-100 Gliwice
WWWhttp://fizyka.polsl.pl/
E-mailkoof.gliwice@gmail.com
Telefon698 498 514
Przewodniczącydr inż. Anna Kaźmierczak-Bałata
Zastępca przewodniczącegodr inż. Dominika Trefon-Radziejewska
Sekretarzdr inż. Łukasz Drewniak

Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Krakowie

Obszarwojewództwo: małopolskie
AdresKomitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Krakowie
Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Łojasiewicza 11, pokój H-0-08
30-348 Kraków
WWWhttp://www.olimpiadafizyczna.if.uj.edu.pl/
E-mailagnieszka.golak@uj.edu.pl
Telefon12 664 48 54
Przewodniczącydr Michał Silarski
Zastępca przewodniczącegodr hab Kamil Awsiuk
Sekretarzmgr Agnieszka Golak

Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Lublinie

Obszarwojewództwo: lubelskie
AdresKomitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Lublinie
Instytut Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1
20-031 Lublin
WWWhttp://www.fizyka.umcs.lublin.pl/
E-mailblazewic@poczta.umcs.lublin.pl
Telefon81 537 62 51
Przewodniczącydr Małgorzata Wiertel
Zastępca przewodniczącegodr hab. Tomasz Kwapiński
Sekretarzmgr Remigiusz Błażewicz

Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Łodzi

Obszarwojewództwo: łódzkie
AdresKomitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Łodzi
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Pomorska 149
90-236 Łódź
WWWhttp://www.wfis.uni.lodz.pl/olfiz/
E-mailpodgorzal@uni.lodz.pl
Telefon661 227 830
Przewodniczącydr Jan Olejniczak
Zastępca przewodniczącegodr Andrzej Kryś
Sekretarzmgr Alina Podgórzak

Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Poznaniu

Obszarwojewództwa: wielkopolskie, lubuskie
z wyłączeniem powiatów: gorzowskiego, strzelecko-drezdeneckiego
AdresKomitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Poznaniu
Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2
61-614 Poznań
WWWhttps://www.fizyka.amu.edu.pl/aktualnosci/olimpiada-fizyczna/
E-mailhazip@amu.edu.pl
Telefon618 295 233 lub 609 085 678
Przewodniczącydr hab. Krzysztof Grygiel, prof. UAM
Zastępca przewodniczącegodr hab. Anna Kowalewska-Kudłaszyk, prof. UAM
Sekretarzdr Hanna Derdowska-Zimpel

Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Rzeszowie

Obszarwojewództwo: podkarpackie
AdresKomitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Rzeszowie
Uniwersystet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
ul. Prof. St. Pigonia 1
35-310 Rzeszów
WWWhttp://www.if.univ.rzeszow.pl/~koof/
E-mailipiotrowska@ur.edu.pl
Telefon17 872 11 26
Przewodniczącyprof. dr hab. Ryszard Kępa
Sekretarzdr Izabela Piotrowska

Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Szczecinie

Obszarwojewództwo: zachodniopomorskie
powiaty: gorzowski, strzelecko-drezdenecki
AdresKomitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Szczecinie
Instytut Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Wielkopolska 15
70-451 Szczecin
WWWhttp://www.olimpiada.fizyka.szc.pl/
E-mailmateusz.paczwa@usz.edu.pl
Telefon91 444 12 38
Przewodniczącydr hab. Adam Balcerzak, prof. US
Zastępca przewodniczącegodr Marcin Olszewski
Sekretarz dr Mateusz Paczwa

Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Toruniu

Obszarwojewództwo: kujawsko-pomorskie
AdresKomitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Toruniu
Instytut Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ul. Grudziądzka 5
87-100 Toruń
WWWhttps://www.ifiz.umk.pl/popularyzacja/olimpiada-fizyczna/
E-mailskaroll@fizyka.umk.pl
Telefon56 611 32 50 lub 692 631 318
Przewodniczącyprof. dr hab. Franciszek Firszt
Zastępca przewodniczącegoprof. dr hab. Mirosław Bylicki
Sekretarzdr hab. inż. Karol Strzałkowski

Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Warszawie

Obszarwojewództwo: mazowieckie
AdresKomitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Warszawie
Instytut Fizyki Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
WWWhttp://www.if.pw.edu.pl/~olimp/
E-mailjerzy.jasinski@pw.edu.pl
Telefon609 384 485
Przewodniczącyprof. dr hab. Ryszard Maciej Siegoczyński
Sekretarzprof. dr hab. Jerzy Jasiński

Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Wrocławiu

Obszarwojewództwo dolnośląskie
AdresKomitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej we Wrocławiu
Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. M. Borna 9
50-205 Wrocław
WWWhttp://olimpiada.ifd.uni.wroc.pl/
E-mailjacekb@ifd.uni.wroc.pl
Telefon71 375 93 01
Przewodniczącyprof. dr hab. Dariusz Grech
Sekretarzdr Jacek Brona