71. Olimpiada Fizyczna

Lista zakwalifikowanych do II etapu

KOOF w Białymstoku

UWAGA: Poniższa lista jest bieżąco aktualizowana. Każdy z uczestników otrzymał e-mail z informacją o przyznanej liczbie punktów. Zakwalifikowani są uwzględnieni na poniższej liście po potwierdzeniu za pomocą linka w treści maila.

KOOF w Częstochowie

UWAGA: Poniższa lista jest bieżąco aktualizowana. Każdy z uczestników otrzymał e-mail z informacją o przyznanej liczbie punktów. Zakwalifikowani są uwzględnieni na poniższej liście po potwierdzeniu za pomocą linka w treści maila.

KOOF w Gdańsku

UWAGA: Poniższa lista jest bieżąco aktualizowana. Każdy z uczestników otrzymał e-mail z informacją o przyznanej liczbie punktów. Zakwalifikowani są uwzględnieni na poniższej liście po potwierdzeniu za pomocą linka w treści maila.

KOOF w Gliwicach

UWAGA: Poniższa lista jest bieżąco aktualizowana. Każdy z uczestników otrzymał e-mail z informacją o przyznanej liczbie punktów. Zakwalifikowani są uwzględnieni na poniższej liście po potwierdzeniu za pomocą linka w treści maila.

KOOF w Krakowie

UWAGA: Poniższa lista jest bieżąco aktualizowana. Każdy z uczestników otrzymał e-mail z informacją o przyznanej liczbie punktów. Zakwalifikowani są uwzględnieni na poniższej liście po potwierdzeniu za pomocą linka w treści maila.

KOOF w Lublinie

UWAGA: Poniższa lista jest bieżąco aktualizowana. Każdy z uczestników otrzymał e-mail z informacją o przyznanej liczbie punktów. Zakwalifikowani są uwzględnieni na poniższej liście po potwierdzeniu za pomocą linka w treści maila.

KOOF w Łodzi

UWAGA: Poniższa lista jest bieżąco aktualizowana. Każdy z uczestników otrzymał e-mail z informacją o przyznanej liczbie punktów. Zakwalifikowani są uwzględnieni na poniższej liście po potwierdzeniu za pomocą linka w treści maila.

KOOF w Poznaniu

UWAGA: Poniższa lista jest bieżąco aktualizowana. Każdy z uczestników otrzymał e-mail z informacją o przyznanej liczbie punktów. Zakwalifikowani są uwzględnieni na poniższej liście po potwierdzeniu za pomocą linka w treści maila.

KOOF w Rzeszowie

UWAGA: Poniższa lista jest bieżąco aktualizowana. Każdy z uczestników otrzymał e-mail z informacją o przyznanej liczbie punktów. Zakwalifikowani są uwzględnieni na poniższej liście po potwierdzeniu za pomocą linka w treści maila.

KOOF w Szczecinie

UWAGA: Poniższa lista jest bieżąco aktualizowana. Każdy z uczestników otrzymał e-mail z informacją o przyznanej liczbie punktów. Zakwalifikowani są uwzględnieni na poniższej liście po potwierdzeniu za pomocą linka w treści maila.

KOOF w Toruniu

UWAGA: Poniższa lista jest bieżąco aktualizowana. Każdy z uczestników otrzymał e-mail z informacją o przyznanej liczbie punktów. Zakwalifikowani są uwzględnieni na poniższej liście po potwierdzeniu za pomocą linka w treści maila.

KOOF w Warszawie

UWAGA: Poniższa lista jest bieżąco aktualizowana. Każdy z uczestników otrzymał e-mail z informacją o przyznanej liczbie punktów. Zakwalifikowani są uwzględnieni na poniższej liście po potwierdzeniu za pomocą linka w treści maila.

KOOF w Wrocławiu

UWAGA: Poniższa lista jest bieżąco aktualizowana. Każdy z uczestników otrzymał e-mail z informacją o przyznanej liczbie punktów. Zakwalifikowani są uwzględnieni na poniższej liście po potwierdzeniu za pomocą linka w treści maila.