72. Olimpiada Fizyczna

Lista zakwalifikowanych do finału