73. Olimpiada Fizyczna

Lista zakwalifikowanych do części doświadczalnej II etapu