70. Olimpiada Fizyczna

Laureaci 70. Olimpiady Fizycznej

Finaliści 70. Olimpiady Fizycznej