73. Olimpiada Fizyczna

Laureaci 73. Olimpiady Fizycznej

Finaliści 73. Olimpiady Fizycznej