Ł A D O W A N I E

69.

AKTUALNOŚCI

Odwołanie III etapu


1. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej zawody III stopnia 69. Olimpiady Fizycznej są odwołane. W związku z tym Komitet Główny podjął decyzję, że wszyscy uczniowie zakwalifikowani do zawodów III stopnia 69. Olimpiady Fizycznej otrzymują tytuł Finalisty Olimpiady Fizycznej.

2. W związku z odwołaniem zawodów III stopnia, kwalifikacja do reprezentacji Polski na Międzynarodową Olimpiadę Fizyczną (MOF) oraz Europejską Olimpiadę Fizyczną (EOF) odbędzie się przy uwzględnieniu wyników uzyskanych w zawodach II stopnia.
Do reprezentacji na Europejską Olimpiadę Fizyczną będą kwalifikowani uczniowie spoza tegorocznych klas maturalnych.
Decyzja o zakwalifikowaniu do reprezentacji MOF oraz EOF zapadnie po rozpatrzeniu odwołań do wyników zawodów II stopnia 69. Olimpiady Fizycznej.
Decyzja o zakwalifikowaniu na MOF i EOF podjęta przez KGOF jest ostateczna.

3. Termin składania odwołań od wyników zawodów II stopnia pozostaje bez zmian i upływa w piątek 20 marca 2020 r. Prosimy o przesłanie skanu lub czytelnego zdjęcia, własnoręcznie podpisanego odwołania na adres poczty elektronicznej kgof@fuw.edu.pl.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne prosimy o niewysyłanie oryginałów odwołań drogą tradycyjną, ale zachowanie ich do czasu gdy Komitet Główny o nie poprosi.

17 marca 2020
Wyniki II etapu


Szanowni Państwo, Drodzy Olimpijczycy,

Olimpiada Fizyczna jest uważania (nie bez powodu) za jedną z najtrudniejszych olimpiad przedmiotowych. Każdy zdobyty punkt na tych zawodach wymagał dużego nakładu pracy i niestandardowego myślenia. Mam nadzieję, że to doświadczenie będzie pomocne w realizacji Państwa ścieżek kariery. Publikując listę zakwalifikowanych do zawodów III stopnia, po raz pierwszy w historii Olimpiady Fizycznej, jesteśmy zmuszeni poinformować, że zawody te nie odbędą się w zaplanowanym terminie w kwietniu 2020. Aktualnie nie wiemy jeszcze czy zawody III stopnia odbędą się w późniejszym terminie.

Dalsze decyzje dotyczące 69 Olimpiady Fizycznej, w tym decyzję o ewentualnym przesunięciu zawodów III stopnia na późniejszy termin lub też ich definitywnym odwołaniu, będziemy podejmować dopiero po uzyskaniu wytycznych z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Mogę obiecać, że będziemy na bieżąco informować o rozwoju sytuacji.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Andrzej Wysmołek
Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Fizycznej

15 marca 2020


ZOBACZ WIĘCEJ

BIEŻĄCA OLIMPIADA

I ETAP

ZADANIA CZ. I
ZADANIA CZ. II

ROZWIĄZANIA CZ. I
ROZWIĄZANIA CZ. II

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH
11.10.2019
Termin wysyłania części I

15.11.2019
Termin wysyłania części II

16.12.2019
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do etapu II
II ETAP

ZADANIA CZ. T
LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DO CZ. D

ZADANIA CZ. D
LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DO FINAŁU


12.01.2020
Część teoretyczna

26.01.2020
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do części doświadczalnej

16.02.2020
Część doświadczalna

15.03.2020
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do finału
III ETAP

SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ

ZADANIA CZ. T
ZADANIA CZ. D

FINALIŚCI
LAUREACI

PUNKTACJA III STOPNIA04.04.2020
Część doświadczalna

05.04.2020
Część teoretyczna

07.04.2020
Ogłoszenie wyników i zakończenie Olimpiady
OLIMPIADA MIĘDZYNARODOWA

ZADANIA CZ. D
ZADANIA CZ. T
CZERWIEC 2020
obóz przygotowujący zawodników

LIPIEC 2020
Zawody Międzynarodowe na Litwie