Polskie Towarzystwo Fizyczne
Polskie Towarzystwo Fizyczne
Logo OF

Olimpiada Fizyczna

Komitet Główny

Począwszy od 69. Olimpiady Fizycznej zmianie uległ regulamin zawodów. W celu zwiększania popularności pierwsza część I etapu będzie teraz przeprowadzana w formie testu na platformie internetowej. Liczba i charakter zadań będą odpowiadać zadaniom znanym z wcześniejszych olimpiad.
Odpowiedni serwis będzie dostępny w dniach 01.09-11.10.2019.

Po konsultacjach z zainteresowanymi nauczycielami dokonaliśmy korekty granic okręgów. Począwszy od 69. Olimpiady Fizycznej województwo lubuskie z wyłączeniem powiatów: gorzowskiego i strzelecko-drezdeneckiego należą do obszaru działania Komitetu Okręgowego OF w Poznaniu. Pełne informacje o obszarach poszczególnych Komitetów Okręgowych można znaleźć tutaj.

69. Olimpiada Fizyczna (2019/2020)

Etap I

11.10.2019    -    Termin rozwiązywania części I
15.11.2019    -    Termin wysyłania części II
16.12.2019    -    Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do etapu II


Zadania cz. I        Zadania cz. II        Rozwiązania cz. I        Rozwiązania cz. II

Lista zakwalifikowanych

Etap II

12.01.2020    -    Część teoretyczna
26.01.2020    -    Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do części doświadczalnej
16.02.2020    -    Część doświadczalna
15.03.2020    -    Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do Etapu III


Zadania cz. T        Lista zakwalifikowanych do części D

Zadania cz. D        Lista zakwalifikowanych do finału        Punktacja II stopnia

Etap III - finał

04.04.2020    -    Część doswiadczalna
05.04.2020    -    Część teoretyczna
07.04.2020    -    Ogłoszenie wyników i zakończenie Olimpiady


Szczegółowy terminarz        Zadania cz. T        Zadania cz. D        

Finaliści        Laureaci        Punktacja

Olimpiada Międzynarodowa

czerwiec 2020    -    obóz przygotowujący zawodników
lipiec 2020    -    Zawody Międzynarodowe na Litwie

Valid XHTML 1.0 Transitional