Ł A D O W A N I E

69.

AKTUALNOŚCI

Wyniki części teoretycznej II etapu


Lista osób zakwalifikowanych do części doświadczalnej II etapu 69. Olimpiady Fizycznej została opublikowana. Kwalifikacja wymagała uzyskania przynajmniej 21 punktów. Indywidualne wyniki osób niezakwalifikowanych zostały rozesłane e-mailem.

26 stycznia 2020
Wyniki I etapu


Indywidualne wyniki I etapu zostały rozesłane e-mailem. Uczestnicy, którzy uzyskali wynik punktowy co najmniej 60 punktów dostali w tej wiadomości link do formularza, który prosimy wypełnić do 19 grudnia. W tym dniu opublikowana zostanie pełna lista uczestników II etapu.

16 grudnia 2019
Physics Cup


Rozwiązania zadań I etapu zostaną opublikowane 25.11.2019.
Zainteresowanym zwracamy również uwagę na odbywający się konkurs Physics Cup.

20 listopada 2019
Bieżąca Olimpiada


Warunkiem uczestnictwa w Olimpiadzie jest rejestracja w systemie internetowym 69. Olimpiady Fizycznej

I etap 69. Olimpiady Fizycznej składa się z dwóch części.

Część I - test, który należy rozwiązać za pośrednictwem platformy internetowej
Test składa się z 10 pytań numerycznych (69. OF (pytania numeryczne)) oraz 5 pytań wyboru (69. OF (pytania wyboru)). Do testu możesz podchodzić wielokrotnie, jednak pod uwagę będzie brane tylko ostatnie zakończone podejście. Pytania numeryczne wymagają podania liczbowej wartości odpowiedzi. Po rozwiązaniu testu można sprawdzić, czy podane odpowiedzi na pytania numeryczne są poprawne, tzn. czy mieszczą się w wymaganym przedziale. Pełna punktacja uwzględniająca zarówno pytania numeryczne, jak i pytania wyboru będzie dostępna po zamknięciu testu, czyli po 23:59:59, 11.10.2019.

Część II - zadania
Rozwiązania do zadań drugiej części I etapu, wysyłane listem do odpowiednich Komitetów Okręgowych, podpisz swoim indywidualnym identyfikatorem (jest on widoczny w prawym górnym rogu okna przeglądarki oraz podanym w mailu potwierdzającym zapisanie się do przestrzeni z testem).

10 września 2019
Korekta treści zadań


Dzięki uwagom zwróconym przez Uczestników skorygowane zostały dwie literówki w treściach zadań. Poprawiona została jednostka ruchliwości w zadaniu T1 oraz jedna z odpowiedzi w trzecim zadaniu wyboru w teście internetowym.
Przepraszamy za zaistniałą sytuację.

10 września 2019
Zmiana regulaminu


Począwszy od 69. Olimpiady Fizycznej zmianie uległ regulamin zawodów. W celu zwiększania popularności pierwsza część I etapu będzie teraz przeprowadzana w formie testu na platformie internetowej. Liczba i charakter zadań będą odpowiadać zadaniom znanym z wcześniejszych olimpiad.
Odpowiedni serwis będzie dostępny w dniach 01.09-11.10.2019.

25 sierpnia 2019
Zmiany granic okręgów


Po konsultacjach z zainteresowanymi nauczycielami dokonaliśmy korekty granic okręgów. Począwszy od 69. Olimpiady Fizycznej województwo lubuskie z wyłączeniem powiatów: gorzowskiego i strzelecko-drezdeneckiego należą do obszaru działania Komitetu Okręgowego OF w Poznaniu. Pełne informacje o obszarach poszczególnych Komitetów Okręgowych można znaleźć tutaj.

25 sierpnia 2019
Hello world


Z okazji rozpoczęcia 69. Olimpiady Fizycznej została uruchomiona nowa strona internetowa KGOF. Przygotujcie się też na jeszcze więcej nowości. Życzymy Wam powodzenia na tegorocznej Olimpiadzie!

25 sierpnia 2019


ZOBACZ WIĘCEJ

BIEŻĄCA OLIMPIADA

I ETAP

ZADANIA CZ. I
ZADANIA CZ. II

ROZWIĄZANIA CZ. I
ROZWIĄZANIA CZ. II

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH
11.10.2019
Termin wysyłania części I

15.11.2019
Termin wysyłania części II

16.12.2019
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do etapu II
II ETAP

ZADANIA CZ. T
LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DO CZ. D

ZADANIA CZ. D
LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DO FINAŁU

PUNKTACJA II STOPNIA
12.01.2020
Część teoretyczna

26.01.2020
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do części doświadczalnej

16.02.2020
Część doświadczalna

15.03.2020
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do finału
III ETAP

SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ

ZADANIA CZ. T
ZADANIA CZ. D

FINALIŚCI
LAUREACI

PUNKTACJA III STOPNIA04.04.2020
Część doświadczalna

05.04.2020
Część teoretyczna

07.04.2020
Ogłoszenie wyników i zakończenie Olimpiady
OLIMPIADA MIĘDZYNARODOWA

ZADANIA CZ. D
ZADANIA CZ. T
CZERWIEC 2020
obóz przygotowujący zawodników

LIPIEC 2020
Zawody Międzynarodowe na Litwie