70. Olimpiada Fizyczna

Aktualności

Korekta zad. N9


W zadaniu N9 wartości ciśnienia były losowane ze złego obszaru wartości, co mogło prowadzić do sprzecznego z treścią zadania wniosku, że w naczyniu początkowo nie było wody. Wartości liczbowe w treści zadania zostały odpowiednio skorygowane, aby uniknąć tej niezamierzonej komplikacji. Odpowiedzi poprzednio potwierdzone jako poprawne będą nadal akceptowane.

Dziękujemy Piotrowi Biczelowi za zwrócenie nam uwagi na ten problem.

7 października 2020
Korekta zad. N10


Wskutek błędu w konfiguracji w zadaniu N10 zdarzały się nieprawidłowe dane liczbowe, tj. nie spełniające warunku: x0 > x. Omyłka ta została skorygowana przez zamianę miejscami wartości x0 i x. System oceniający akceptuje zarówno właściwą dla skorygowanych danych wartość wieku próbki, jak i (ujemną) wartość formalnie uzyskiwaną dla dotychczasowych danych.

26 września 2020
70. Olimpiada Fizyczna


Rozpoczął się I etap 70. Olimpiady Fizycznej. Podobnie jak w ubiegłym roku, I część (tj. zadania testowe) realizowana jest wyłącznie internetowo. Rozwiązania zadań II części należy zgodnie z Regulaminem przesyłać do właściwego Komitetu Okręgowego.
Ewentualne problemy techniczne należy zgłaszać na adres kgof@fuw.edu.pl

Powodzenia!

1 września 2020
70. Olimpiada Fizyczna


Od 1 września zaczynamy 70. Olimpiadę Fizyczną!

30 sierpnia 2020
Europejska Olimpiada Fizyczna 2020


Z powodu pandemii COVID-19 tegoroczna Europejska Olimpiada Fizyczna w Satu Mare w Rumunii została odwołana. Zamiast niej zorganizowane zostały zdalne zawody w formule możliwie przypominającej warunki Europejskiej Olimpiady Fizycznej. Na podstawie wyników II etapu 69. Olimpiady Fizycznej do udziału w tych zawodach zostali zaproszeni: Tomasz Ślusarczyk, Łukasz Orski, Korneliusz Obarski, Iwo Pilecki-Silva, Wojciech Niedziółka. Zawody odbędą się w dniach 20-26.07.2020.

12 lipca 2020
Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna 2020 odwołana


Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne organizatorzy Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej podjęli decyzję o odwołaniu tegorocznych zawodów.

24 maja 2020
Aneks do regulaminu


Szanowni Państwo, Drodzy Olimpijczycy,

W związku z w związku rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. (Dziennik Ustaw z 2020, Poz. 530) zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Komitet Główny Olimpiady Fizycznej przyjął Aneks do Regulaminu Olimpiady Fizycznej, który obowiązuje w roku szkolnym 2019/2020.

Olimpiada Fizyczna w tym roku stała się zawodami dwustopniowymi. W konsekwencji wszyscy uczniowie zakwalifikowani do zawodów III stopnia uzyskują tytuł Finalisty 69. Olimpiady Fizycznej, jednak w tym roku nie będą przyznawane tytuły Laureata Olimpiady Fizycznej.

Nie ogłoszono jeszcze ostatecznych decyzji dotyczących Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej oraz Europejskiej Olimpiady Fizycznej. Zatem wszelkie działania KGOF z tym związane są na razie zawieszone.

Serdecznie gratuluję wszystkim, którzy uzyskali tytuł Finalisty 69. Olimpiady Fizycznej. Jednocześnie chciałbym, aby wszyscy uczestnicy zawodów II stopnia mieli świadomość, że uczestniczyli w bardzo wymagających zawodach, gdzie konieczne było niestandardowe myślenie. Mam nadzieję, że było to doświadczenie, które pomoże Wam w wyborze najlepszej ścieżki kariery.

Z wyrazami szacunku,
Andrzej Wysmołek
Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Fizycznej

10 kwietnia 2020
Odwołanie III etapu


1. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej zawody III stopnia 69. Olimpiady Fizycznej są odwołane. W związku z tym Komitet Główny podjął decyzję, że wszyscy uczniowie zakwalifikowani do zawodów III stopnia 69. Olimpiady Fizycznej otrzymują tytuł Finalisty Olimpiady Fizycznej.

2. W związku z odwołaniem zawodów III stopnia, kwalifikacja do reprezentacji Polski na Międzynarodową Olimpiadę Fizyczną (MOF) oraz Europejską Olimpiadę Fizyczną (EOF) odbędzie się przy uwzględnieniu wyników uzyskanych w zawodach II stopnia.
Do reprezentacji na Europejską Olimpiadę Fizyczną będą kwalifikowani uczniowie spoza tegorocznych klas maturalnych.
Decyzja o zakwalifikowaniu do reprezentacji MOF oraz EOF zapadnie po rozpatrzeniu odwołań do wyników zawodów II stopnia 69. Olimpiady Fizycznej.
Decyzja o zakwalifikowaniu na MOF i EOF podjęta przez KGOF jest ostateczna.

3. Termin składania odwołań od wyników zawodów II stopnia pozostaje bez zmian i upływa w piątek 20 marca 2020 r. Prosimy o przesłanie skanu lub czytelnego zdjęcia, własnoręcznie podpisanego odwołania na adres poczty elektronicznej kgof@fuw.edu.pl.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne prosimy o niewysyłanie oryginałów odwołań drogą tradycyjną, ale zachowanie ich do czasu gdy Komitet Główny o nie poprosi.

17 marca 2020
Wyniki II etapu


Szanowni Państwo, Drodzy Olimpijczycy,

Olimpiada Fizyczna jest uważania (nie bez powodu) za jedną z najtrudniejszych olimpiad przedmiotowych. Każdy zdobyty punkt na tych zawodach wymagał dużego nakładu pracy i niestandardowego myślenia. Mam nadzieję, że to doświadczenie będzie pomocne w realizacji Państwa ścieżek kariery. Publikując listę zakwalifikowanych do zawodów III stopnia, po raz pierwszy w historii Olimpiady Fizycznej, jesteśmy zmuszeni poinformować, że zawody te nie odbędą się w zaplanowanym terminie w kwietniu 2020. Aktualnie nie wiemy jeszcze czy zawody III stopnia odbędą się w późniejszym terminie.

Dalsze decyzje dotyczące 69 Olimpiady Fizycznej, w tym decyzję o ewentualnym przesunięciu zawodów III stopnia na późniejszy termin lub też ich definitywnym odwołaniu, będziemy podejmować dopiero po uzyskaniu wytycznych z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Mogę obiecać, że będziemy na bieżąco informować o rozwoju sytuacji.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Andrzej Wysmołek
Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Fizycznej

15 marca 2020


STARSZE WIADOMOŚCI

BIEŻĄCA OLIMPIADA

I etap

09.10.2020Termin wysyłania części I 13.11.2020Termin wysyłania części II 14.12.2020Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do etapu II

II etap

10.01.2021Część teoretyczna 24.01.2021Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do części doświadczalnej 14.02.2021Część doświadczalna 14.03.2021Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do finału

III etap

10.04.2021Część doświadczalna 11.04.2021Część teoretyczna 13.04.2021Ogłoszenie wyników i zakończenie Olimpiady