69. Olimpiada Fizyczna

Lista zakwalifikowanych do finału