Polskie Towarzystwo Fizyczne
Polskie Towarzystwo Fizyczne
Logo OF

Olimpiada Fizyczna

Komitet Główny

Nagrodę za najlepszy wynik
w finale 60. Olimpiady Fizycznej - komputer osobisty - ufundowala firma Labis.
Nagrodę za najlepsze rozwiązania zadania doświadczalnego w finale 60. Olimpiady Fizycznej - komputer osobisty - ufundowała firma
Comef z Katowic.
Nagrody dla laureatów 60. Olimpiady Fizycznej - dyski przenośne - ufundowała firma
Lasotronix.
Fundatorem nagród książkowych
w finale 60. Olimpiady Fizycznej jest
Wydawnictwo Naukowe PWN.

60. Olimpiada Fizyczna (2010/2011)

Etap I

15.11.2010    -    Termin wysyłania rozwiązań
19.12.2010    -    Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do etapu II


Zadania        Rozwiązania zadań        Zadanie T4        Lista zakwalifikowanych

Etap II

09.01.2011    -    Część teoretyczna
30.01.2011    -    Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do części doświadczalnej
20.02.2011    -    Część doświadczalna
20.03.2011    -    Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do Etapu III


Zadania cz. T        Lista zakwalifikowanych do części D

Zadanie cz. D        Lista zakwalifikowanych do finału        Punktacja

Etap III - finał

09.04.2011    -    Część doświadczalna
10.04.2011    -    Część teoretyczna
12.04.2011    -    Ogłoszenie wyników i zakończenie Olimpiady


Terminarz finału        Zadania cz. T        Zadania cz. D        

Finaliści        Laureaci        Punktacja        zdjęcia

Valid XHTML 1.0 Transitional