50 lat Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej

Pięćdziesiąt lat temu, w dniach 25 czerwca – 1 lipca 1967 roku, odbyła się w Warszawie pierwsza Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna. Wzięli w niej udział uczestnicy z pięciu państw (Bułgarii, Czechosłowacji, Polski, Rumunii i Węgier). Drużyna każdego kraju liczyła trzech zawodników.

Od tamtej pory MOF bardzo się rozrosła. W 2016 roku, w 47 MOF, wzięło udział około 400 uczestników z 86 krajów. W sumie w Międzynarodowych Olimpiadach wzięło udział około 10 000 uczestników ze wszystkich kontynentów, a liczba polskich uczestników na przestrzeni 50 lat to około 200 osób. MOF jest obecnie najbardziej prestiżowym międzynarodowym konkursem z fizyki dla młodzieży i znacząco wpływa na popularyzację fizyki.

Zapraszamy wszystkich byłych uczestników Międzynarodowych Olimpiad Fizycznych, jak również ich nauczycieli, na spotkanie w dniu 25 kwietnia 2017 roku o godz. 10:00 na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w celu uczczenia 50 lat MOF.

Prezes Polskiego Towarzystwa Fizycznego
Prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow
Przewodniczący Komitetu Głównego
Olimpiady Fizycznej
Prof. dr hab. Piotr Kossacki
Dziekan Wydziału Fizyki
Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. dr hab. Dariusz Wasik

Grafika dzięki: paletton.com