Ł A D O W A N I E

69. Olimpiada Fizyczna

KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY FIZYCZNEJ

ADRES
Komitet Główny Olimpiady Fizycznej
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa
E-MAIL
joanna.papierska@fuw.edu.pl

TELEFON
501 970 982

PRZEWODNICZĄCY
prof. dr hab. Andrzej Wysmołek

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego


Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
prof. dr hab. Jan Mostowski

Instytut Fizyki PAN


SEKRETARZ NAUKOWY D/S ZADAŃ TEORETYCZNYCH
dr Jacek Jasiak

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego


SEKRETARZ NAUKOWY D/S ZADAŃ DOŚWIADCZALNYCH
dr Igor Własny

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego


KIEROWNIK ORGANIZACYJNY
mgr Joanna Papierska

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego


mgr Jan Bihałowicz

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego


dr Jerzy Brojan

XL LO w Warszawie


dr Krzysztof Karpierz

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego


dr Tomasz Kazimierczuk

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego


dr Maciej Lisicki

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego


prof. dr hab. Andrzej Majhofer

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego


mgr Kacper Oreszczuk

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego


dr Daniel Pęcak

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej


dr Krzysztof Turzyński

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego


Mateusz Raczyński

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego


mgr Piotr Waluk

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

KOMITET OKRĘGOWY OLIMPIADY FIZYCZNEJ W BIAŁYMSTOKU

ADRES
Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Ciołkowskiego 1L
15-245 Białystok
E-MAIL
gieniusz@uwb.edu.pl

TELEFON
857 388 182

WWW
http://physics.uwb.edu.pl/ptf/

PRZEWODNICZĄCY
prof. dr hab. Mirosław Brewczyk
SEKRETARZ
dr hab. Ryszard Gieniusz

WOJEWÓDZTWO
podlaskie

POWIATY
kętrzyński
mrągowski
piski
giżycki
olecko-gołdapski
ełcki

KOMITET OKRĘGOWY OLIMPIADY FIZYCZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

ADRES
Wydział Nauk Ścisłych Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Centrum Obsługi Wydziału,
ul. Armii Krajowej 13/15
42-201 Częstochowa
E-MAIL
z.olesik@ajd.czest.pl

TELEFON
34 361 49 18 lub 34 361 49 19 wew. 250

WWW
http://ptf.wip.pcz.pl/

PRZEWODNICZĄCY
dr hab. Arkadiusz Mandowski, prof. UJD
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
dr hab. Małgorzata Hyla
SEKRETARZ
dr Zygmunt Olesik

WOJEWÓDZTWA
opolskie (z wyłączeniem powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego)
świętokrzyskie

POWIATY
częstochowski
kłobucki
lubliniecki
myszkowski
zawierciański

KOMITET OKRĘGOWY OLIMPIADY FIZYCZNEJ W GDAŃSKU

ADRES
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk-Wrzeszcz
E-MAIL
tomasz.sobczyk@pg.edu.pl

TELEFON
58 348 6602

WWW
http://ftims.pg.edu.pl

PRZEWODNICZĄCY
prof. dr hab. inż. Maria Gazda, prof. PG
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
dr inż. Bogumiła Strzelecka, doc. PG
SEKRETARZ
mgr Tomasz Sobczyk

WOJEWÓDZTWA
pomorskie
warmińsko-mazurskie

Z WYŁĄCZENIEM POWIATÓW
kętrzyńskiego
mrągowskiego
piskiego
giżyckiego
olecko-gołdapskiego
ełckiego

KOMITET OKRĘGOWY OLIMPIADY FIZYCZNEJ W GLIWICACH

ADRES
Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej
ul. Konarskiego 22B
44-100 Gliwice
E-MAIL
koof.gliwice@gmail.com

TELEFON
698 498 514

WWW
http://fizyka.polsl.pl/

PRZEWODNICZĄCY
dr inż. Anna Kaźmierczak-Bałata
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
prof. dr hab. Jan Emil Kisiel (Uniwersytet Śląski)
SEKRETARZ
mgr inż. Łukasz Drewniak

WOJEWÓDZTWO
śląskie

Z WYŁĄCZENIEM POWIATÓW
częstochowskiego
kłobuckiego
lublinieckiego
myszkowskiego
zawierciańskiego

DODATKOWO POWIAT
kędzierzyńsko-kozielski

KOMITET OKRĘGOWY OLIMPIADY FIZYCZNEJ W KRAKOWIE

ADRES
Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Łojasiewicza 11, pokój H-0-08
30-348 Kraków
E-MAIL
agnieszka.golak@uj.edu.pl

TELEFON
12 664 48 54

WWW
http://www.olimpiadafizyczna.if.uj.edu.pl/

PRZEWODNICZĄCY
dr Eryk Czerwiński
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
dr Michał Silarski
SEKRETARZ
mgr Agnieszka Golak

WOJEWÓDZTWO
małopolskie

KOMITET OKRĘGOWY OLIMPIADY FIZYCZNEJ W LUBLINIE

ADRES
Instytut Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1
20-031 Lublin
E-MAIL
blazewic@poczta.umcs.lublin.pl

TELEFON
81 537 62 51

WWW
http://www.fizyka.umcs.lublin.pl/

PRZEWODNICZĄCY
mgr Piotr Staszewski
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
dr Artur Markowski
SEKRETARZ
mgr Remigiusz Błażewicz

WOJEWÓDZTWO
lubelskie

KOMITET OKRĘGOWY OLIMPIADY FIZYCZNEJ W ŁODZI

ADRES
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Pomorska 149
90-236 Łódź
TELEFON
661 227 830

WWW
http://www.wfis.uni.lodz.pl/olfiz/

PRZEWODNICZĄCY
dr Jan Olejniczak
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
dr Andrzej Kryś
SEKRETARZ
mgr Alina Podgórzak

WOJEWÓDZTWO
łódzkie

KOMITET OKRĘGOWY OLIMPIADY FIZYCZNEJ W POZNANIU

ADRES
Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Umultowska 85
61-614 Poznań
E-MAIL
hazip@amu.edu.pl

TELEFON
618 295 259
(lub końcówka 139, 140, 137)

WWW
http://www.fizyka.amu.edu.pl/

PRZEWODNICZĄCY
dr hab. Krzysztof Grygiel
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
dr Anna Kowalewska-Kudłaszyk
SEKRETARZ
dr Hanna Derdowska-Zimpel

WOJEWÓDZTWA
wielkopolskie
lubuskie

Z WYŁĄCZENIEM POWIATÓW
gorzowskiego
strzelecko-drezdeneckiego

KOMITET OKRĘGOWY OLIMPIADY FIZYCZNEJ W RZESZOWIE

ADRES
Uniwersystet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
ul. Prof. St. Pigonia 1
35-310 Rzeszów
E-MAIL
ipiotrowska@ur.edu.pl

TELEFON
17 872 11 26

WWW
http://www.if.univ.rzeszow.pl/~koof/

PRZEWODNICZĄCY
prof. dr hab. Ryszard Kępa
SEKRETARZ
dr Izabela Piotrowska

WOJEWÓDZTWO
podkarpackie

KOMITET OKRĘGOWY OLIMPIADY FIZYCZNEJ W SZCZECINIE

ADRES
Instytut Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Wielkopolska 15
70-451 Szczecin
E-MAIL
tadeusz.molenda@usz.edu.pl

TELEFON
91 444 12 44

FAX
91 444 12 26

WWW
http://www.olimpiada.fizyka.szc.pl/

PRZEWODNICZĄCY
dr Tadeusz M. Molenda
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
dr Marcin Olszewski
SEKRETARZ
dr Tadeusz M. Molenda (pełni obowiązki)

WOJEWÓDZTWA
zachodniopomorskie

POWIATY
gorzowski
strzelecko-drezdenecki

KOMITET OKRĘGOWY OLIMPIADY FIZYCZNEJ W TORUNIU

ADRES
Instytut Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ul. Grudziądzka 5
87-100 Toruń
TELEFON
56 611 32 50 lub 692 631 318

WWW
http://www.fizyka.umk.pl/olimpiada/

PRZEWODNICZĄCY
prof. dr hab. Franciszek Firszt
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
prof. dr hab. Mirosław Bylicki
SEKRETARZ
dr hab. inż. Karol Strzałkowski

WOJEWÓDZTWO
kujawsko-pomorskie

KOMITET OKRĘGOWY OLIMPIADY FIZYCZNEJ W WARSZAWIE

ADRES
Instytut Fizyki Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
TELEFON
22 234 58 36

WWW
http://www.if.pw.edu.pl/~olimp/

PRZEWODNICZĄCY
prof. dr hab. Ryszard Maciej Siegoczyński
SEKRETARZ
prof. dr hab. Jerzy Jasiński

WOJEWÓDZTWO
mazowieckie

KOMITET OKRĘGOWY OLIMPIADY FIZYCZNEJ W WROCŁAWIU

ADRES
Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. M. Borna 9
50-205 Wrocław
E-MAIL
jacekb@ifd.uni.wroc.pl

TELEFON
71 375 93 01

WWW
http://www.wfa.uni.wroc.pl/

PRZEWODNICZĄCY
dr hab. Dariusz Grech, prof. UWr
SEKRETARZ
dr Jacek Brona

WOJEWÓDZTWO
dolnośląskie