Polskie Towarzystwo Fizyczne
Polskie Towarzystwo Fizyczne
Logo OF

Olimpiada Fizyczna

Komitet Główny

Komitety Okręgowe Olimpiady Fizycznej

Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Białymstoku

Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Ciołkowskiego 1L
15-245 Białystok
tel. 857388182   fax. -

WWW    E-MAIL

Przewodniczący: prof. dr hab. Mirosław Brewczyk
Z-ca przewodniczącego: -
Sekretarz: dr hab. Ryszard Gieniusz

województwo podlaskie; powiaty: kętrzyński, mrągowski, piski, giżycki, olecko-gołdapski, ełcki

Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Częstochowie

Instytut Fizyki Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
ul. Armii Krajowej 13/15
42-201 Częstochowa
tel. 343614918 lub 343614919 wew. 250   fax. -

WWW    E-MAIL

Przewodniczący: dr hab. Arkadiusz Mandowski, prof. AJD
Z-ca przewodniczącego: dr hab. Małgorzata Hyla
Sekretarz: dr Zygmunt Olesik

województwa: opolskie z wyłączeniem powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, świętokrzyskie; powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, zawierciański

Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Gdańsku

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk-Wrzeszcz
tel. 58 348 66 09   fax. -

WWW    E-MAIL

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Maria Gazda, prof. PG
Z-ca przewodniczącego: dr inż. Bogumiła Strzelecka, doc. PG
Sekretarz: mgr Marcin Stiburski

województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie z wyłączeniem powiatów: kętrzyńskiego, mrągowskiego, piskiego, giżyckiego, olecko-gołdapskiego, ełckiego

Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Gliwicach

Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej
ul. Konarskiego 22B
44-100 Gliwice
tel. 698 498 514   fax. -

WWW    E-MAIL

Przewodniczący: dr inż. Anna Kaźmierczak-Bałata
Z-ca przewodniczącego: prof. dr hab. Jan Emil Kisiel (Uniwersytet Śląski)
Sekretarz: mgr inż. Łukasz Drewniak

województwo śląskie z wyłączeniem powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, zawierciańskiego; dodatkowo powiat kędzierzyńsko-kozielski

Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Krakowie

Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Łojasiewicza 11, pokój H-0-08
30-348 Kraków
tel. 12 664 48 54   fax. -

WWW    E-MAIL

Przewodniczący: dr Eryk Czerwiński
Z-ca przewodniczącego: dr Michał Silarski
Sekretarz: mgr Agnieszka Golak

województwo małopolskie

Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Lublinie

Instytut Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1
20-031 Lublin
tel. 81 537 62 51   fax. -

WWW    E-MAIL

Przewodniczący: mgr Piotr Staszewski
Z-ca przewodniczącego: dr Artur Markowski
Sekretarz: mgr Remigiusz Błażewicz

województwo lubelskie

Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Łodzi

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Pomorska 149
90-236 Łódź
tel. 661 227 830   fax. -

WWW

Przewodniczący: Dr Jan Olejniczak
Z-ca przewodniczącego: Dr Andrzej Kryś
Sekretarz: Mgr Alina Podgórzak

województwo łódzkie

Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Poznaniu

Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Umultowska 85
61-614 Poznań
tel. 618 295 259, ew. końcówka 139, 140, 137    fax. -

WWW    E-MAIL

Przewodniczący: Dr hab. Krzysztof Grygiel
Z-ca przewodniczącego: Dr Anna Kowalewska-Kudłaszyk
Sekretarz: Dr Hanna Derdowska-Zimpel

województwo wielkopolskie

Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Rzeszowie

Uniwersystet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
ul. Prof. St. Pigonia 1
35-310 Rzeszów
tel. 17 8721126   fax. -

WWW    E-MAIL

Przewodniczący: prof. dr hab. Ryszard Kępa
Z-ca przewodniczącego: -
Sekretarz: Dr Izabela Piotrowska

województwo podkarpackie

Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Szczecinie

Instytut Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Wielkopolska 15
70-451 Szczecin
tel. 91 444 12 44   fax. 91 444 12 26

WWW    E-MAIL

Przewodniczący: dr Tadeusz M. Molenda
Z-ca przewodniczącego: dr Marcin Olszewski
Sekretarz: dr Tadeusz M. Molenda (pełni obowiązki)

województwa: zachodniopomorskie, lubuskie

Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Toruniu

Instytut Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ul. Grudziądzka 5
87-100 Toruń
tel. 56 611 32 50, 692 631 318   fax. -

WWW

Przewodniczący: prof. dr hab. Franciszek Firszt
Z-ca przewodniczącego: prof. dr hab. Mirosław Bylicki
Sekretarz: dr inż. Karol Strzałkowski

województwo kujawsko-pomorskie

Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Warszawie

Instytut Fizyki Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
tel. 22 234 5836   fax. -

WWW

Przewodniczący: prof. dr hab. Ryszard Maciej Siegoczyński
Z-ca przewodniczącego: -
Sekretarz: prof. dr hab. Jerzy Jasiński

województwo mazowieckie

Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Wrocławiu

Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. M. Borna 9
50-205 Wrocław
tel. 71 375 93 01   fax. -

WWW    E-MAIL

Przewodniczący: dr hab. Dariusz Grech, prof. UWr
Z-ca przewodniczącego: -
Sekretarz: dr Jacek Brona

województwo dolnośląskie

Valid XHTML 1.0 Transitional