Polskie Towarzystwo Fizyczne
Polskie Towarzystwo Fizyczne
Logo OF

Olimpiada Fizyczna

Komitet Główny

Zadania archiwalne

 1. Obracające sie walce

  XXXII (32) OF (1982/1983) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 2. Wyznaczanie momentu bezwładności banana

  LIV (54) OF (2004/2005) - stopień I-2, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 3. Dlaczego te ciecze wrzą

  XLI (41) OF (1991/1992) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 4. Wokół walca

  XXVIII (28) OF (1978/1979) - stopień II, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 5. Zależność prędkości fal poprzecznych w drucie od jego naprężenia

  XL (40) OF (1990/1991) - stopień III, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 6. Chemiluminescencja - świecenie kapsułki wędkarskiej.

  LVII (57) OF (2007/2008) - stopień I-2, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 7. Rurka szklana

  XXXVII (37) OF (1987/1988) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 8. Kryształ soli kuchennej.

  XXX (30) OF (1980/1981) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2D

  zadanie rozwiązanie
 9. Kwadratowa sieć nieskończona

  XLVII (47) OF (1997/1998) - stopień II, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 10. Soczewki optyczne

  XLIII (43) OF (1993/1994) - stopień I, zadanie teoretyczne - T5

  zadanie rozwiązanie
 11. Rurka w kształcie litery U wypełniona wodą, tlenem i azotem

  XXVII (27) OF (1977/1978) - stopień W, zadanie doświadczalne - D2

  zadanie rozwiązanie
 12. Prędkość kulki staczającej się z równi pochyłej

  XXI (21) OF (1971/1972) - stopień I, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 13. Dźwignia równoramienna.

  XIX (19) OF (1969/1970) - stopień I, zadanie teoretyczne - T2G

  zadanie rozwiązanie
 14. Sprężyna.

  XXXVI (36) OF (1986/1987) - stopień W, zadanie teoretyczne - T3A

  zadanie rozwiązanie
 15. Równia pochyła

  XXII (22) OF (1972/1973) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 16. Ciepło właściwe powietrza w przemianie izobarycznej i izochorycznej

  XXVIII (28) OF (1978/1979) - stopień I, zadanie doświadczalne - D2

  zadanie rozwiązanie
 17. Warunki równowagi obrazka zawieszonego na nitkach

  XXIV (24) OF (1974/1975) - stopień III, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 18. Historia pewnego kwantu i protonu

  XXXIX (39) OF (1989/1990) - stopień III, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 19. Chłopiec podrzucający na przemian dwie kule

  XXXII (32) OF (1982/1983) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 20. Zadania stopnia I cz. 1

  LII (52) OF (2002/2003) - stopień I-2, zadanie teoretyczne

 21. Światełko na tafli wody

  XL (40) OF (1990/1991) - stopień I, zadanie doświadczalne - D2

  zadanie rozwiązanie
 22. Deska i kulka na równi.

  XXVIII (28) OF (1978/1979) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1B

  zadanie rozwiązanie
 23. Wyznaczanie współczynnika tarcia monety względem papieru

  XVI (16) OF (1966/1967) - stopień W, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 24. Kropelki

  XXXVII (37) OF (1987/1988) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 25. Model wymiennika ciepła

  XXIX (29) OF (1979/1980) - stopień III, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 26. Praca przesunięcia naładowanej płytki w kondensatorze

  XLVI (46) OF (1996/1997) - stopień II, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 27. Soczewki skupiające i rozpraszające

  XLIII (43) OF (1993/1994) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 28. Przezrocza

  XXVI (26) OF (1976/1977) - stopień III, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 29. Bieg promienia świetlnego po paraboli

  XXIV (24) OF (1974/1975) - stopień III, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 30. Walec.

  XXXVI (36) OF (1986/1987) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1B

  zadanie rozwiązanie
 31. Zadanie o antyprotonach

  XL (40) OF (1990/1991) - stopień I, zadanie teoretyczne - T4

  zadanie rozwiązanie
 32. Bańki na lejkach – pomiar napięcia powierzchniowego

  XXIII (23) OF (1973/1974) - stopień III, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 33. Płaska obracająca się tarcza

  XXXII (32) OF (1982/1983) - stopień W, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 34. Mini problemy A - J

  XXIX (29) OF (1979/1980) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 35. Badanie ruchu szpulki

  VII (7) OF (1957/1958) - stopień W, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 36. Opór termistora

  XLI (41) OF (1991/1992) - stopień W, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 37. Wysokość odskoku sprężyny po spadku na nią cegły

  XXXVI (36) OF (1986/1987) - stopień III, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 38. Silnik elektryczny

  XXXVII (37) OF (1987/1988) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 39. Równia pochyła

  LII (52) OF (2002/2003) - stopień , zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 40. Słoń łyżwiarz.

  XXX (30) OF (1980/1981) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2E

  zadanie rozwiązanie
 41. Oddziaływania dwóch półsfer.

  XXVII (27) OF (1977/1978) - stopień I, zadanie teoretyczne - T4

  zadanie rozwiązanie
 42. Skoki wodoru po poziomach energetycznych

  XXXIII (33) OF (1983/1984) - stopień I, zadanie teoretyczne - T4

  zadanie rozwiązanie
 43. Soczewka pozbawiona aberracji sferycznej.

  XXII (22) OF (1972/1973) - stopień III, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 44. Zadania teoret. Etap I cz. 2

  LXIV (64) OF (2014/2015) - stopień I-2, zadanie teoretyczne

  zadanie rozwiązanie
 45. Czworościan foremny

  XLII (42) OF (1992/1993) - stopień I, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 46. Staczanie się pierścienia z równi pochyłej.

  XV (15) OF (1965/1966) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 47. Wyznaczanie sprawności żarówki.

  XXXIX (39) OF (1989/1990) - stopień III, zadanie doświadczalne

  zadanie rozwiązanie
 48. Zad. st. I cz. 2 z rozw.

  LIII (53) OF (2003/2004) - stopień II, zadanie teoretyczne

  zadanie rozwiązanie
 49. Człowiek huśtający się na huśtawce

  XXXII (32) OF (1982/1983) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 50. Wokół walca

  XXVIII (28) OF (1978/1979) - stopień II, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 51. Wyznaczanie współczynnika przepuszczania światła płytek szklanych

  XXXVIII (38) OF (1988/1989) - stopień W, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 52. Statek kosmiczny poruszający się przez wspólny środek mas dwóch identycznych gwiazd

  XL (40) OF (1990/1991) - stopień II, zadanie teoretyczne - T1

 53. Wskazania woltomierza dla sieci złożonej z woltomierzy i oporników.

  XL (40) OF (1990/1991) - stopień III, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 54. Kąpiel

  XXXVII (37) OF (1987/1988) - stopień W, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 55. Badanie zależności amplitudy drgań od czasu dla wahadła

  XLVIII (48) OF (1998/1999) - stopień I-2, zadanie doświadczalne - D3

  zadanie rozwiązanie
 56. Wyznaczanie napięcia układu kondensator – opornik za pomocą układu z tranzystorem polowym

  XXIX (29) OF (1979/1980) - stopień III, zadanie doświadczalne

  zadanie rozwiązanie
 57. Rurka w kształcie litery U wypełniona wodą, tlenem i azotem

  XXVII (27) OF (1977/1978) - stopień W, zadanie doświadczalne - D2

  zadanie rozwiązanie
 58. Obliczanie ciśnienia gazu doskonałego

  XLIII (43) OF (1993/1994) - stopień I, zadanie teoretyczne - T4

  zadanie rozwiązanie
 59. Farba odblaskowa.

  XXVIII (28) OF (1978/1979) - stopień I, zadanie teoretyczne - T5

  zadanie rozwiązanie
 60. Proces termodynamiczny.

  XXXV (35) OF (1985/1986) - stopień I, zadanie teoretyczne - T1A

  zadanie rozwiązanie
 61. Wyznaczanie siły elektromotorycznej i oporu wewnętrznego ogniwa oraz nieznanego oporu

  I (1) OF (1951/1952) - stopień II, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 62. Zadania stopnia I cz. 1

  LV (55) OF (2005/2006) - stopień I-2, zadanie teoretyczne

  zadanie rozwiązanie
 63. Opór termistora

  XLI (41) OF (1991/1992) - stopień W, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 64. Silnik elektryczny

  XXXVII (37) OF (1987/1988) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 65. Słoń łyżwiarz.

  XXX (30) OF (1980/1981) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2E

  zadanie rozwiązanie
 66. Oddziaływania dwóch półsfer.

  XXVII (27) OF (1977/1978) - stopień I, zadanie teoretyczne - T4

  zadanie rozwiązanie
 67. Objętość balonu wypełnionego wodorem

  XVII (17) OF (1967/1968) - stopień II, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 68. Wykresy zależności od wielkości elektrycznych w obwodzie z SEM.

  III (3) OF (1953/1954) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 69. Wyznaczanie przenikalności magnetycznej ferrytu

  XLVII (47) OF (1997/1998) - stopień III, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 70. Obracający się kwadrat

  XLIII (43) OF (1993/1994) - stopień III, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie
 71. Obroty silnika.

  XXXVI (36) OF (1986/1987) - stopień W, zadanie teoretyczne - T3B

  zadanie rozwiązanie
 72. Mini problemy A - C

  XXXIV (34) OF (1984/1985) - stopień W, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 73. Wyznaczanie stosunku współczynników tarcia kinetycznego i statycznego prętów

  XXV (25) OF (1975/1976) - stopień II, zadanie doświadczalne

  zadanie rozwiązanie
 74. Kondensator rozładowujący się przez opór

  V (5) OF (1955/1956) - stopień III, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 75. Badanie chropowatości płytki za pomocą światła lasera

  XXXI (31) OF (1981/1982) - stopień III, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 76. Półkule magdeburskie

  XLV (45) OF (1995/1996) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2f

  zadanie rozwiązanie
 77. Promieniowanie ciała doskonale czarnego

  XLII (42) OF (1992/1993) - stopień II, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 78. Zadanie o antyprotonach

  XL (40) OF (1990/1991) - stopień I, zadanie teoretyczne - T4

  zadanie rozwiązanie
 79. Płaska obracająca się tarcza

  XXXII (32) OF (1982/1983) - stopień W, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 80. Mini problemy A - J

  XXIX (29) OF (1979/1980) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 81. Wyznaczanie gęstości drewnianej kuli

  XI (11) OF (1961/1962) zadanie doświadczalne - D.

  zadanie
 82. Wyznaczanie napięcia układu kondensator – opornik za pomocą układu z tranzystorem polowym

  XXIX (29) OF (1979/1980) - stopień III, zadanie doświadczalne

  zadanie rozwiązanie
 83. Rurka w kształcie litery U wypełniona wodą, tlenem i azotem

  XXVII (27) OF (1977/1978) - stopień W, zadanie doświadczalne - D2

  zadanie rozwiązanie
 84. Opór zastępczy układu jednakowych oporników

  XVII (17) OF (1967/1968) - stopień III, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 85. Spadający balonik.

  LVII (57) OF (2007/2008) - stopień I-2, zadanie doświadczalne - D3

  zadanie rozwiązanie
 86. Moc żarówki

  XLVII (47) OF (1997/1998) - stopień I-2, zadanie doświadczalne - D2

  zadanie rozwiązanie
 87. Obliczanie ciśnienia gazu doskonałego

  XLIII (43) OF (1993/1994) - stopień I, zadanie teoretyczne - T4

  zadanie rozwiązanie
 88. Proces termodynamiczny.

  XXXV (35) OF (1985/1986) - stopień I, zadanie teoretyczne - T1A

  zadanie rozwiązanie
 89. Skoki wodoru po poziomach energetycznych

  XXXIII (33) OF (1983/1984) - stopień I, zadanie teoretyczne - T4

  zadanie rozwiązanie
 90. Soczewka pozbawiona aberracji sferycznej.

  XXII (22) OF (1972/1973) - stopień III, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 91. Spadający samochód, położenie w momencie upadku

  XXXI (31) OF (1981/1982) - stopień III, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 92. Jak wyłączyć prąd

  XXVIII (28) OF (1978/1979) - stopień II, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 93. Drewniany patyczek

  XLV (45) OF (1995/1996) - stopień W, zadanie teoretyczne - T3c

  zadanie rozwiązanie
 94. Zadania stopnia I cz. 1

  LIV (54) OF (2004/2005) - stopień I-1, zadanie teoretyczne

  zadanie rozwiązanie
 95. Statek kosmiczny poruszający się przez wspólny środek mas dwóch identycznych gwiazd

  XL (40) OF (1990/1991) - stopień II, zadanie teoretyczne - T1

 96. Kąpiel

  XXXVII (37) OF (1987/1988) - stopień W, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 97. Ciecz napiera na przegrodę

  XXXII (32) OF (1982/1983) - stopień I, zadanie teoretyczne - T5

  zadanie rozwiązanie
 98. Opór zastępczy układu jednakowych oporników

  XVII (17) OF (1967/1968) - stopień III, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 99. Kulka uderzająca w inne nieruchome kulki

  XXVII (27) OF (1977/1978) - stopień W, zadanie doświadczalne - D2

  zadanie rozwiązanie
 100. Spadający balonik.

  LVII (57) OF (2007/2008) - stopień I-2, zadanie doświadczalne - D3

  zadanie rozwiązanie
 101. Moc żarówki

  XLVII (47) OF (1997/1998) - stopień I-2, zadanie doświadczalne - D2

  zadanie rozwiązanie
 102. Obliczanie ciśnienia gazu doskonałego

  XLIII (43) OF (1993/1994) - stopień I, zadanie teoretyczne - T4

  zadanie rozwiązanie
 103. Proces termodynamiczny.

  XXXV (35) OF (1985/1986) - stopień I, zadanie teoretyczne - T1A

  zadanie rozwiązanie
 104. Wyznaczanie współczynnika k wahadła fizycznego.

  XXX (30) OF (1980/1981) - stopień I, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 105. Wyznaczanie gęstości ciała za pomocą wagi hydrostatycznej

  XV (15) OF (1965/1966) - stopień III, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 106. Ramka z prętów w jednorodnym polu magnetycznym

  XLI (41) OF (1991/1992) - stopień II, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 107. Wyznaczanie parametrów układu dwóch jednakowych soczewek skupiających i ich ogniskowej.

  XXXVIII (38) OF (1988/1989) - stopień II, zadanie doświadczalne

  zadanie rozwiązanie
 108. Kropla cieczy w rurce

  XXXIV (34) OF (1984/1985) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 109. Wyznaczanie poziomej składowej wektora indukcji ziemskiego pola magnetycznego

  XLIX (49) OF (1999/2000) - stopień II, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 110. Wewnętrzne odbicie światła.

  XXVIII (28) OF (1978/1979) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1C

  zadanie rozwiązanie
 111. Energia stanu podstawowego atomu helu

  L (50) OF (2000/2001) - stopień III, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 112. Wyznaczanie współczynnika załamania wody

  XXXVI (36) OF (1986/1987) - stopień I, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 113. Siła elektromotoryczna i opór wewnętrzny stabilizatora natężenia

  XXXII (32) OF (1982/1983) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 114. Polarografia

  XXIV (24) OF (1974/1975) - stopień III, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 115. klocki z bloczkiem do wyznaczania współczynnika tarcia kinetycznego

  XXVI (26) OF (1976/1977) - stopień II, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 116. Zadanie doświadczalne 3 st. I cz. 2

  LVIII (58) OF (2008/2009) - stopień I-2, zadanie doświadczalne - D3

  zadanie rozwiązanie
 117. Wyznaczanie ciepła parowania wody

  XLVI (46) OF (1995/1996) - stopień I, zadanie doświadczalne - D2

  zadanie rozwiązanie
 118. Rurka Torricellego

  XLIII (43) OF (1993/1994) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 119. Kuliste bąbelki powietrza w nieskończonej cieczy

  XXXV (35) OF (1985/1986) - stopień W, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 120. Ostygające kule.

  XXX (30) OF (1980/1981) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2G

  zadanie rozwiązanie
 121. Rola kondensatora w induktorze Ruhmkorffa

  XI (11) OF (1961/1962) - stopień II, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 122. Pierścienie

  XXV (25) OF (1977/1978) - stopień I, zadanie teoretyczne - T1a

  zadanie rozwiązanie
 123. Badanie własności sprężyny

  XLVIII (48) OF (1998/1999) - stopień III, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 124. Układ przesuwający fazę.

  XXVIII (28) OF (1978/1979) - stopień I, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 125. lina w polu grawitacyjnym

  XLI (41) OF (1991/1992) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 126. Chłopiec podrzucający na przemian dwie kule

  XXXII (32) OF (1982/1983) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 127. Dwie komory z gazem

  XLIII (43) OF (1993/1994) - stopień III, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 128. skok linii śrubowej

  XXXIV (34) OF (1984/1985) - stopień I, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 129. przepływ prądu stałego przez przewodnik

  XXXVII (37) OF (1987/1988) - stopień I, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 130. Zadania doświadczalne Stopień I cz. 2

  LXV (65) OF (2015/2016) - stopień I-2, zadanie doświadczalne

  zadanie rozwiązanie
 131. Dwie żarówki.

  I (1) OF (1951/1952) - stopień III, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 132. Zwisające ciało

  XLV (45) OF (1995/1996) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2e

  zadanie rozwiązanie
 133. Agrafka

  XXII (22) OF (1972/1973) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 134. Doskonale sprężyste zderzenia klocków

  XLII (42) OF (1992/1993) - stopień II, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 135. Ramka

  XXXII (32) OF (1982/1983) - stopień III, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 136. Energia wewnętrzna gazu

  XXXVI (36) OF (1986/1987) - stopień I, zadanie teoretyczne - T5

  zadanie rozwiązanie
 137. Wyznaczanie napięcia powierzchniowe na granicy nafta–woda

  XLII (42) OF (1992/1993) - stopień II, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 138. Zad. teoret. stopnia II: T1, T2, T3

  LIV (54) OF (2004/2005) - stopień II, zadanie teoretyczne

  zadanie rozwiązanie
 139. Doświadczenie Gruma Browna

  XXVIII (28) OF (1978/1979) - stopień W, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 140. Naładowana cząstka w polu magnetycznym

  XLI (41) OF (1991/1992) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 141. Wyznaczanie współczynnika statycznego tarcia potoczystego stali o szkło

  XXXI (31) OF (1981/1982) - stopień W, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 142. Łańcuchowy układ oporników

  XXXV (35) OF (1985/1986) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 143. Odległość pręta od ściany po zsunięciu się z niego punktu materialnego

  XX (20) OF (1970/1971) - stopień I, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 144. Zadanie 9 st. I cz. 1

  LVIII (58) OF (2008/2009) - stopień I-1, zadanie teoretyczne - T9

  rozwiązanie
 145. Ładowanie i rozładowanie

  XLVII (47) OF (1997/1998) - stopień III, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 146. Bezwładna gwiazdka

  XXVI (26) OF (1976/1977) - stopień II, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 147. Kulka w cieczy

  XXXVII (37) OF (1987/1988) - stopień I, zadanie doświadczalne - D2

  zadanie rozwiązanie
 148. Zadania teoretyczne, Stopień I, część 2

  LXI (61) OF (2011/2012) - stopień I-2, zadanie teoretyczne

  zadanie rozwiązanie
 149. Roztwory.

  XXXV (35) OF (1985/1986) - stopień I, zadanie teoretyczne - T1C

  zadanie rozwiązanie
 150. Postrzelony walec

  XLV (45) OF (1995/1996) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1a

  zadanie rozwiązanie
 151. Przepływ elektronów.

  XXIII (23) OF (1973/1974) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1B

  zadanie rozwiązanie
 152. Bańki na lejkach – pomiar napięcia powierzchniowego

  XXIII (23) OF (1973/1974) - stopień III, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 153. układ zastępczy

  XLI (41) OF (1991/1992) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 154. Zestaw problemów A - E

  XXIX (29) OF (1979/1980) - stopień III, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 155. drgająca deska pomiędzy sprężynkami

  XXXVII (37) OF (1987/1988) - stopień I, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 156. Kulka między okładkami kondensatora

  XXVII (27) OF (1977/1978) - stopień W, zadanie doświadczalne - D2

  zadanie rozwiązanie
 157. Badanie ruchu szpulki

  VII (7) OF (1957/1958) - stopień W, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 158. Wysokość odskoku sprężyny po spadku na nią cegły

  XXXVI (36) OF (1986/1987) - stopień III, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 159. Równia pochyła

  LII (52) OF (2002/2003) - stopień , zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 160. Indukcja pola magnetycznego

  XLIV (44) OF (1994/1995) - stopień I, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 161. Zabawy ze światłem

  XXXIII (33) OF (1983/1984) - stopień W, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 162. Diagram fazowy.

  XXXVI (36) OF (1986/1987) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2F

  zadanie rozwiązanie
 163. Młotek w wannie

  XXII (22) OF (1972/1973) - stopień I, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 164. Ruch elektronu w jednorodnych polach elektrycznym i magnetycznym

  XLVI (46) OF (1996/1997) - stopień I, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 165. Kondensatory.

  XXXVI (36) OF (1986/1987) - stopień W, zadanie teoretyczne - T3C

  zadanie rozwiązanie
 166. Ładunek na powierzchni kuli

  XLV (45) OF (1995/1996) - stopień I, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 167. Zadania teoret. Etap I cz. 2

  LXIV (64) OF (2014/2015) - stopień I-2, zadanie teoretyczne

  zadanie rozwiązanie
 168. Staczanie się pierścienia z równi pochyłej.

  XV (15) OF (1965/1966) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 169. Zad. st. I cz. 2 z rozw.

  LIII (53) OF (2003/2004) - stopień II, zadanie teoretyczne

  zadanie rozwiązanie
 170. Wahadło matematyczne

  XXXIV (34) OF (1984/1985) - stopień I, zadanie teoretyczne - T4

  zadanie rozwiązanie
 171. Satelita obserwacyjny

  XLI (41) OF (1991/1992) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 172. Wyznaczanie sprawności czajnika

  XXXVII (37) OF (1987/1988) - stopień W, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 173. Mydlana bańka

  XXVI (26) OF (1976/1977) - stopień II, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 174. Wyznaczanie współczynnika przepuszczania światła płytek szklanych

  XXXVIII (38) OF (1988/1989) - stopień W, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 175. Wskazania woltomierza dla sieci złożonej z woltomierzy i oporników.

  XL (40) OF (1990/1991) - stopień III, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 176. Badanie zależności amplitudy drgań od czasu dla wahadła

  XLVIII (48) OF (1998/1999) - stopień I-2, zadanie doświadczalne - D3

  zadanie rozwiązanie
 177. Twierdzenie Steinera

  XLIV (44) OF (1994/1995) - stopień W, zadanie teoretyczne - T3

 178. Ramka w polu magnetycznym

  XXXII (32) OF (1982/1983) - stopień II, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 179. Podróż samolotem.

  XXXVI (36) OF (1986/1987) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2J

  zadanie rozwiązanie
 180. Czajnik z gotującą się wodą

  XXII (22) OF (1972/1973) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 181. Prędkość elektronów.

  XXIII (23) OF (1973/1974) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1C

  zadanie rozwiązanie
 182. Promień gwiazdy, przy którym staje się ona czarną dziurą.

  XXVI (26) OF (1976/1977) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1C

  zadanie rozwiązanie
 183. Dioda luminescencyjna

  XXXIII (33) OF (1983/1984) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 184. Wyznaczanie mocy żarówki

  LVI (56) OF (2006/2007) - stopień I-2, zadanie doświadczalne - D2

  zadanie rozwiązanie
 185. Wyznaczanie współczynnika przy pomocy soczewki

  XLI (41) OF (1991/1992) - stopień I, zadanie doświadczalne - D2

  zadanie rozwiązanie
 186. Agrafka

  XXII (22) OF (1972/1973) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 187. Badanie zderzeń stalowych kulek

  V (5) OF (1955/1956) - stopień I, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 188. Przewodnik doskonały

  XLIV (44) OF (1994/1995) - stopień I, zadanie teoretyczne - T5

  zadanie rozwiązanie
 189. Oddziaływanie grawitacyjne półkul.

  XXVII (27) OF (1977/1978) - stopień II, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 190. Wyznaczanie cieplnego współczynnika rozszerzalności nafty

  XVIII (18) OF (1968/1969) - stopień I, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 191. Opór zastępczy układu oporników połączonych „w sześcian”.

  XXII (22) OF (1972/1973) - stopień II, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 192. Energia wewnętrzna gazu

  XXXVI (36) OF (1986/1987) - stopień I, zadanie teoretyczne - T4

  zadanie rozwiązanie
 193. Wodospad Niagara

  XXXIV (34) OF (1984/1985) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 194. Strzelające działo na szczycie góry

  XLV (45) OF (1995/1996) - stopień I, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 195. Obraz widziany przez rybę

  XLIII (43) OF (1993/1994) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 196. Mini zadania 1 - 10

  XXVI (26) OF (1976/1977) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 197. Zadania doświadczalne Etap I cz. 2

  LXIV (64) OF (2014/2015) - stopień I-2, zadanie doświadczalne

  zadanie rozwiązanie
 198. Równowaga naczynia o grubym dnie.

  XXIX (29) OF (1979/1980) - stopień I, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 199. Kociołek i osiołek

  XXXV (35) OF (1985/1986) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 200. Zamarzające jezioro

  XXXII (32) OF (1982/1983) - stopień I, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 201. Wyznaczanie przysp. ziemskiego za pomocą adapteru

  XXXIV (34) OF (1984/1985) - stopień W, zadanie doświadczalne

  zadanie rozwiązanie
 202. soczewka wypełniona helem

  XLI (41) OF (1991/1992) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 203. Dioda luminescencyjna

  XXI (21) OF (1971/1972) - stopień I, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 204. Właściwości układu z diodą w zależności od zmiennego napięcia

  XXXVIII (38) OF (1988/1989) - stopień W, zadanie doświadczalne - D2

  zadanie rozwiązanie
 205. Jasność świecenia żarówki w zależności od napięcia zasilającego.

  XLI (41) OF (1991/1992) - stopień I, zadanie teoretyczne - T1A

  zadanie rozwiązanie
 206. obracająca się sprężyna

  XXXVII (37) OF (1987/1988) - stopień I, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 207. Alpinista zawieszony pomiędzy skałami.

  XXX (30) OF (1980/1981) - stopień II, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 208. Ekran czarnych płyt

  LII (52) OF (2002/2003) - stopień , zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 209. Wpływ temperatury na opór elektryczny wybranych przewodników

  VI (6) OF (1956/1957) - stopień I, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 210. Równowaga wagi.

  XV (15) OF (1965/1966) - stopień I, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 211. Tocząca się deska

  XXXIV (34) OF (1984/1985) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 212. Czas przelotu naładowanego pyłka przez naładowany walec

  XXXIX (39) OF (1989/1990) - stopień I, zadanie teoretyczne - T4

  zadanie rozwiązanie
 213. Wyznaczanie długości fali linii sodu.

  XXVIII (28) OF (1978/1979) - stopień W, zadanie doświadczalne - D2

  zadanie rozwiązanie
 214. Promieniowanie we wnęce

  XXVI (26) OF (1976/1977) - stopień III, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 215. Wyznaczanie zależności między długością płytki a częstością tonu podstawowego

  XLV (45) OF (1995/1996) - stopień I, zadanie doświadczalne - D2

  zadanie rozwiązanie
 216. Obwód z prądem

  XLIII (43) OF (1993/1994) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 217. Wyznaczanie stałej Plancka

  XXXIV (34) OF (1984/1985) - stopień III, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 218. Ciecz napiera na przegrodę

  XXXII (32) OF (1982/1983) - stopień I, zadanie teoretyczne - T5

  zadanie rozwiązanie
 219. Wyznaczanie wartości stosunku momentów magnetycznych magnesów neodymowych

  LXIII (63) OF (2013/2014) - stopień II, zadanie doświadczalne

  zadanie rozwiązanie
 220. Metalowe próbki.

  XXIII (23) OF (1973/1974) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1A

  zadanie rozwiązanie
 221. Wyznaczanie zależności ciśnienia powietrza od wysokości.

  XXXII (32) OF (1982/1983) - stopień W, zadanie doświadczalne - DB

  zadanie rozwiązanie
 222. Molowe ciepło właściwe helu.

  LVIII (58) OF (2008/2009) - stopień II, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 223. sprężyna na szprysze

  XLI (41) OF (1991/1992) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 224. drgająca deska pomiędzy sprężynkami

  XXXVII (37) OF (1987/1988) - stopień I, zadanie teoretyczne - T4

  zadanie rozwiązanie
 225. Wyznaczanie współczynnika k wahadła fizycznego.

  XXX (30) OF (1980/1981) - stopień I, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 226. Wyznaczanie napięcia powierzchniowego cieczy

  VIII (8) OF (1958/1959) - stopień I, zadanie doświadczalne

  zadanie rozwiązanie
 227. Warunki ruchu 2 klocków znajdujących się na równi pochyłej

  XXXIV (34) OF (1984/1985) - stopień III, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 228. Wewnętrzne odbicie w walcu

  XXVIII (28) OF (1978/1979) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 229. Oddziaływanie dwóch półkul

  LII (52) OF (2002/2003) - stopień , zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 230. Małe drgania kołowrotu.

  XXVIII (28) OF (1978/1979) - stopień I, zadanie teoretyczne - T4

  zadanie rozwiązanie
 231. Obrączka na tacy.

  XXVI (26) OF (1976/1977) - stopień I, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 232. Ciało doskonale czarne

  XLII (42) OF (1992/1993) - stopień III, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 233. Siła elektromotoryczna i opór wewnętrzny stabilizatora natężenia

  XXXII (32) OF (1982/1983) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 234. Zadania Etap I cz. 1

  LXIV (64) OF (2014/2015) - stopień I-1, zadanie teoretyczne

  zadanie rozwiązanie
 235. Równowaga sił.

  I (1) OF (1951/1952) - stopień II, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 236. Cząstka w polu elektrycznym i magnetycznym.

  XXI (21) OF (1971/1972) - stopień III, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 237. Zadania st. III - Fizyka w Szkole

  LIII (53) OF (2003/2004) - stopień , zadanie teoretyczne

  zadanie rozwiązanie
 238. Prędkość chwilowa kulki

  XLI (41) OF (1991/1992) - stopień W, zadanie doświadczalne - D2

  zadanie rozwiązanie
 239. Współczynnik załamania światła w szkle

  XXXVII (37) OF (1987/1988) - stopień W, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 240. Ostygające kule.

  XXX (30) OF (1980/1981) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2G

  zadanie rozwiązanie
 241. Gaz doskonały.

  XXX (30) OF (1980/1981) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2J

  zadanie rozwiązanie
 242. Na lewo, a może na prawo?”

  XLV (45) OF (1995/1996) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2a

  zadanie rozwiązanie
 243. Silnik elektryczny

  XXXVII (37) OF (1987/1988) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 244. Naelektryzowany pręt

  XLII (42) OF (1992/1993) - stopień I, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 245. Słoń łyżwiarz.

  XXX (30) OF (1980/1981) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2E

  zadanie rozwiązanie
 246. Układ przesuwający fazę.

  XXVIII (28) OF (1978/1979) - stopień I, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 247. Wyznaczanie zależności I(R) w obwodzie bateryjka płaska, oporniki oraz wielkości charakteryzujących bateryjkę

  VII (7) OF (1957/1958) - stopień II, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 248. bateria słoneczna

  LVII (57) OF (2007/2008) - stopień II, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 249. Bezwładna gwiazdka

  XXVI (26) OF (1976/1977) - stopień II, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 250. Wyznaczanie współczynnika przepuszczania światła

  XXIV (24) OF (1974/1975) - stopień II, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 251. Klocek na równi pochyłej.

  LVIII (58) OF (2008/2009) - stopień II, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 252. Wyznaczanie sprawności żarówki.

  XXXIX (39) OF (1989/1990) - stopień III, zadanie doświadczalne

  zadanie rozwiązanie
 253. Warunki równoważności obwodów „gwiazda” – „trójkąt”

  XXV (25) OF (1975/1976) - stopień II, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 254. Statek kosmiczny poruszający się przez wspólny środek mas dwóch identycznych gwiazd

  XLIII (43) OF (1993/1994) - stopień W, zadanie doświadczalne - D2

  zadanie rozwiązanie
 255. Człowiek huśtający się na huśtawce

  XXXII (32) OF (1982/1983) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 256. Agrafka

  XXII (22) OF (1972/1973) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 257. Zadania Stopień I cz. 1

  LXV (65) OF (2015/2016) - stopień I-1, zadanie teoretyczne

  zadanie rozwiązanie
 258. Wirujący pręt stalowy.

  I (1) OF (1951/1952) - stopień III, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 259. Układ dwóch polaryzatorów.

  XXVI (26) OF (1976/1977) - stopień I, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 260. Kąpiel

  XXXVII (37) OF (1987/1988) - stopień W, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 261. Doświadczenie z odbiornikiem telewizyjnym

  XLII (42) OF (1992/1993) - stopień W, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 262. Wyznaczanie napięcia układu kondensator – opornik za pomocą układu z tranzystorem polowym

  XXIX (29) OF (1979/1980) - stopień III, zadanie doświadczalne

  zadanie rozwiązanie
 263. Doświadczenie Gruma Browna

  XXVIII (28) OF (1978/1979) - stopień W, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 264. Wyznaczanie gęstości cukru za pomocą piknometru

  XV (15) OF (1965/1966) - stopień W, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 265. Badanie wypływu wody z lewara i naczynia Mariotte’a

  IX (9) OF (1959/1960) - stopień III, zadanie doświadczalne

  zadanie rozwiązanie
 266. Pracowite wycieraczki

  XLV (45) OF (1995/1996) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2i

  zadanie rozwiązanie
 267. Zadania stopnia I cz. 2

  LII (52) OF (2002/2003) - stopień I-2, zadanie teoretyczne - Tt

  zadanie rozwiązanie
 268. Proces termodynamiczny.

  XXXV (35) OF (1985/1986) - stopień I, zadanie teoretyczne - T1A

  zadanie rozwiązanie
 269. Ładunek elektryczny-pomiar

  XL (40) OF (1990/1991) - stopień I, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 270. Skoki wodoru po poziomach energetycznych

  XXXIII (33) OF (1983/1984) - stopień I, zadanie teoretyczne - T4

  zadanie rozwiązanie
 271. Diody i kondensatory.

  XXX (30) OF (1980/1981) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2A

  zadanie rozwiązanie
 272. Trójkąt równoboczny utworzony z 3 kulek

  XXVII (27) OF (1977/1978) - stopień W, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 273. Warunki przecięcia się promieni światła po załamaniu w kuli

  XVII (17) OF (1967/1968) - stopień III, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 274. Dwa balony wypełnione gorącym powietrzem i parą wodną.

  LIII (53) OF (2003/2004) - stopień III, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 275. Krążki przymocowane do płaskiej powierzchni stołu

  XLVII (47) OF (1997/1998) - stopień II, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 276. Siatka dyfrakcyjna

  XLIII (43) OF (1993/1994) - stopień I, zadanie doświadczalne - D2

  zadanie
 277. Lód pływający w naczyniu z wodą.

  XIX (19) OF (1969/1970) - stopień I, zadanie teoretyczne - T2F

  zadanie rozwiązanie
 278. Szeregowy obwód RC

  XXXIII (33) OF (1983/1984) - stopień I, zadanie teoretyczne - T5

  zadanie rozwiązanie
 279. Drgająca deseczka.

  XXVII (27) OF (1977/1978) - stopień I, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 280. Wyznaczanie momentu bezwładności bryłki

  XVI (16) OF (1966/1967) - stopień III, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 281. Spadająca lina.

  XXII (22) OF (1972/1973) - stopień III, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 282. Równiki i południki

  XLV (45) OF (1995/1996) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1c

  zadanie rozwiązanie
 283. Gaz

  XLII (42) OF (1992/1993) - stopień I, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 284. Kamertony widełkowe

  XL (40) OF (1990/1991) - stopień W, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 285. Dwa naczynia połączone rurką

  XXXII (32) OF (1982/1983) - stopień W, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 286. Wyznaczanie współczynnika załamania światła w pręcie

  XXVIII (28) OF (1978/1979) - stopień II, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 287. Rola kondensatora w induktorze Ruhmkorffa

  XI (11) OF (1961/1962) - stopień II, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 288. Pierścienie

  XXV (25) OF (1977/1978) - stopień I, zadanie teoretyczne - T1a

  zadanie rozwiązanie
 289. Zadania teoretyczne stopnia I cz. 2

  LIV (54) OF (2004/2005) - stopień I-2, zadanie teoretyczne

  zadanie rozwiązanie
 290. Czy człowiek ucieknie niedźwiedziowi

  XLI (41) OF (1991/1992) - stopień W, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 291. Odległość pręta od ściany po zsunięciu się z niego punktu materialnego

  XX (20) OF (1970/1971) - stopień I, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 292. Zadanie 9 st. I cz. 1

  LVIII (58) OF (2008/2009) - stopień I-1, zadanie teoretyczne - T9

  rozwiązanie
 293. Analogia mechaniczno-elektryczna

  XX (20) OF (1970/1971) - stopień I, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 294. Silnik prądu stałego

  XLIII (43) OF (1993/1994) - stopień W, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 295. Promień gwiazdy, przy którym staje się ona czarną dziurą.

  XXVI (26) OF (1976/1977) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1C

  zadanie rozwiązanie
 296. Dioda luminescencyjna

  XXXIII (33) OF (1983/1984) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 297. Szalka na bloczku

  XXII (22) OF (1972/1973) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 298. Zadania doświadczalne Stopień I cz. 2

  LXV (65) OF (2015/2016) - stopień I-2, zadanie doświadczalne

  zadanie rozwiązanie
 299. Dwie żarówki.

  I (1) OF (1951/1952) - stopień III, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 300. O substancji optycznie czynnej.

  XXIII (23) OF (1973/1974) - stopień III, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 301. Siła oddziałująca na przewodniki.

  XV (15) OF (1965/1966) - stopień II, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 302. Moment bezwładności

  XLIII (43) OF (1993/1994) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 303. Skoki wodoru po poziomach energetycznych

  XXXIII (33) OF (1983/1984) - stopień I, zadanie teoretyczne - T4

  zadanie rozwiązanie
 304. Klosz wodny

  XXXVII (37) OF (1987/1988) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 305. Badanie charakterystyki bateryjki

  V (5) OF (1955/1956) - stopień W, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 306. Bieg promienia świetlnego w ośrodku niejednorodnym - po sinusoidzie

  XXVII (27) OF (1978/1979) - stopień II, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 307. Stygnięcie wody.

  XIX (19) OF (1969/1970) - stopień I, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 308. Zjawisko Dopplera (2 kamertony na tarczy).

  XXVIII (28) OF (1978/1979) - stopień I, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 309. rdzeń z nawiniętym drutem

  XLI (41) OF (1991/1992) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 310. Człowiek huśtający się na huśtawce

  XXXII (32) OF (1982/1983) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 311. Wyznaczanie przenikalności magnetycznej ferrytu

  XLVII (47) OF (1997/1998) - stopień III, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 312. Elektrostatyczna kostka

  XXVI (26) OF (1976/1977) - stopień II, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 313. Obracający się kwadrat

  XLIII (43) OF (1993/1994) - stopień III, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie
 314. tonące i pływające siteczka

  XXXVII (37) OF (1987/1988) - stopień I, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 315. Zadania teoretyczne Stopień I cz. 2

  LXV (65) OF (2015/2016) - stopień I-2, zadanie teoretyczne

  zadanie rozwiązanie
 316. Samolot z silnikiem odrzutowym.

  I (1) OF (1951/1952) - stopień III, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 317. Półkule magdeburskie

  XLV (45) OF (1995/1996) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2f

  zadanie rozwiązanie
 318. Cumowanie statków

  XXII (22) OF (1972/1973) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 319. Promieniowanie ciała doskonale czarnego

  XLII (42) OF (1992/1993) - stopień II, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 320. Wtaczanie piłki na krawężnik

  XXXII (32) OF (1982/1983) - stopień III, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 321. Wyznaczanie gęstości ciał metodą opartą na prawie Archimedesa

  XVI (16) OF (1966/1967) - stopień II, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 322. Energia wewnętrzna gazu

  XXXVI (36) OF (1986/1987) - stopień I, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 323. Wyznaczanie ciepła właściwego oleju

  XLV (45) OF (1995/1996) - stopień II, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 324. Cylinder z gazem

  XLV (45) OF (1995/1996) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2h

  zadanie rozwiązanie
 325. Zadania stopnia I cz. 1

  LV (55) OF (2005/2006) - stopień I-2, zadanie teoretyczne

  zadanie rozwiązanie
 326. Moment bezwładności

  XXVIII (28) OF (1978/1979) - stopień W, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 327. Opór termistora

  XLI (41) OF (1991/1992) - stopień W, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 328. Trudna przeprawa

  XXXI (31) OF (1981/1982) - stopień W, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 329. W saunie.

  XXXVI (36) OF (1986/1987) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2A

  zadanie rozwiązanie
 330. Wyznaczanie ciężaru właściwego oleju

  XXIV (24) OF (1974/1975) - stopień W, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 331. zjawisko rozpraszania protonów na jądrach magnezu

  XXX (30) OF (1980/1981) - stopień I, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 332. Badanie obwodu elektrycznego z neonówką

  VII (7) OF (1957/1958) - stopień III, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 333. Soczewka pozbawiona aberracji sferycznej.

  XXII (22) OF (1972/1973) - stopień III, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 334. Kondensator i ładunek.

  XXX (30) OF (1980/1981) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2I

  zadanie rozwiązanie
 335. Spadający krążek

  XLV (45) OF (1995/1996) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2b

  zadanie rozwiązanie
 336. Gazowa rura

  XLII (42) OF (1992/1993) - stopień I, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 337. Śmigłowiec

  XL (40) OF (1990/1991) - stopień W, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 338. Wiązka światła i soczewka płasko wypukła

  XXXIV (34) OF (1984/1985) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 339. Badanie charakterystyki bateryjki

  V (5) OF (1955/1956) - stopień W, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 340. Wokół walca

  XXVIII (28) OF (1978/1979) - stopień II, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 341. Bieg promienia świetlnego w ośrodku niejednorodnym - po sinusoidzie

  XXVII (27) OF (1978/1979) - stopień II, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 342. Wyznaczanie momentu bezwładności banana

  LIV (54) OF (2004/2005) - stopień I-2, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 343. Dlaczego te ciecze wrzą

  XLI (41) OF (1991/1992) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 344. Obręcz i jej okres drgań

  XXXVII (37) OF (1987/1988) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 345. Zabawa z opornikami

  XXXII (32) OF (1982/1983) - stopień I, zadanie teoretyczne - T4

  zadanie rozwiązanie
 346. Czasy spotkania balonika i kamienia w ich ruchu pionowym

  XVII (17) OF (1967/1968) - stopień I, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 347. Rurka w kształcie litery U wypełniona wodą, tlenem i azotem

  XXVII (27) OF (1977/1978) - stopień W, zadanie doświadczalne - D2

  zadanie rozwiązanie
 348. Ramka unosząca się nad nadprzewodnikiem.

  LIII (53) OF (2003/2004) - stopień III, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 349. Kwadratowa sieć nieskończona

  XLVII (47) OF (1997/1998) - stopień II, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 350. Soczewki optyczne

  XLIII (43) OF (1993/1994) - stopień I, zadanie teoretyczne - T5

  zadanie rozwiązanie
 351. Rakieta lecąca na Księżyc.

  XIX (19) OF (1969/1970) - stopień I, zadanie teoretyczne - T2E

  zadanie rozwiązanie
 352. Samolot z silnikiem odrzutowym.

  I (1) OF (1951/1952) - stopień III, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 353. Układ polaryzatorów.

  XXIV (24) OF (1974/1975) - stopień II, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 354. Temperatura włókna

  XLI (41) OF (1991/1992) - stopień III, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 355. Obracający się pręt swobodnie

  XXXVII (37) OF (1987/1988) - stopień III, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 356. Opór zastępczy oporników

  XXXIV (34) OF (1984/1985) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 357. Wyznaczanie gęstości ciał metodą opartą na prawie Archimedesa

  XVI (16) OF (1966/1967) - stopień II, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 358. Wyznaczanie ciepła właściwego oleju

  XLV (45) OF (1995/1996) - stopień II, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 359. Deska i kulka na równi.

  XXVIII (28) OF (1978/1979) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1B

  zadanie rozwiązanie
 360. Cylinder z gazem

  XLV (45) OF (1995/1996) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2h

  zadanie rozwiązanie
 361. Zmiana natężenia prądu w zależności od elementów układu.

  XLI (41) OF (1991/1992) - stopień I, zadanie teoretyczne - T1B

  zadanie rozwiązanie
 362. Strumień wody wyznacznikiem wartości przyspieszenia ziemskiego

  L (50) OF (2000/2001) - stopień II, zadanie doświadczalne - D2

  zadanie rozwiązanie
 363. Napięcie powierzchniowe

  XLIV (44) OF (1994/1995) - stopień I, zadanie doświadczalne - D2

  zadanie rozwiązanie
 364. Oparzenie parą.

  XXXVI (36) OF (1986/1987) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2I

  zadanie rozwiązanie
 365. Wyznaczenie przyśpieszenia ziemskiego

  XXXI (31) OF (1981/1982) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  rozwiązanie
 366. Wyznaczanie oporności właściwej elektrolitu

  XXXIX (39) OF (1989/1990) - stopień II, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 367. Promień kątowy łuku tęczy.

  XXV (25) OF (1975/1976) - stopień III, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 368. Wyznaczanie pojemności elektrometru szkolnego.

  XXVIII (28) OF (1978/1979) - stopień I, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 369. Mini problemy A - E

  XLV (45) OF (1995/1996) - stopień I, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 370. Zachowanie się płaskich klocków po ich zderzeniu.

  XLII (42) OF (1992/1993) - stopień III, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 371. Częstotliwość rezonansowa

  XXXIV (34) OF (1984/1985) - stopień II, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 372. Pomiar RLC

  XXIX (29) OF (1979/1980) - stopień W, zadanie doświadczalne - D2

  zadanie rozwiązanie
 373. Zadania teoret. Etap II

  LXII (62) OF (2012/2013) - stopień II, zadanie teoretyczne

  zadanie rozwiązanie
 374. Prawo Kirchhoffa, zdolność emisyjna i absorpcyjna ciał.

  XXIX (29) OF (1979/1980) - stopień W, zadanie teoretyczne - T3B

  zadanie rozwiązanie
 375. Zadania st. I cz.2 - Fizyka w Szkole

  LIV (54) OF (2004/2005) - stopień I-2, zadanie teoretyczne

  zadanie rozwiązanie
 376. Załamanie homocentrycznej wiązki światła

  XLI (41) OF (1991/1992) - stopień W, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 377. Łuk

  XXXVII (37) OF (1987/1988) - stopień W, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 378. Dioda luminescencyjna

  XXXIII (33) OF (1983/1984) - stopień W, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 379. Wyznaczenie składowej poziomej natężenia ziemskiego pola magnetycznego

  XXIX (29) OF (1979/1980) - stopień I, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 380. Ładunek w półprzestrzeni

  XXVII (27) OF (1977/1978) - stopień I, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 381. Wyznaczanie ciepła pierwiastków (azot, ołów)

  XXXV (35) OF (1985/1986) - stopień III, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 382. Badanie czarnej skrzynki dla układu czterech diod i trzech oporników

  LI (51) OF (2001/2002) - stopień II, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 383. Wyznaczanie współczynnika załamania cieczy za pomocą lupy

  IV (4) OF (1954/1955) - stopień I, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 384. Pryzmat i huśtawka

  XXV (25) OF (1975/1976) - stopień W, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 385. Dwa ciała i sprężynka.

  XXI (21) OF (1971/1972) - stopień III, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 386. Kra na rzece

  XLV (45) OF (1995/1996) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2d

  zadanie rozwiązanie
 387. Ruch cząstki ? w polu elektrycznym

  XLII (42) OF (1992/1993) - stopień I, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 388. Trójkąt i jego bezwładność

  XL (40) OF (1990/1991) - stopień I, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 389. Test

  XXXIV (34) OF (1984/1985) - stopień I, zadanie teoretyczne - T5

  zadanie rozwiązanie
 390. Wyznaczanie oporu zwojnicy

  VIII (8) OF (1958/1959) - stopień III, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 391. Wyznaczanie modułu sztywności miedzi

  XLVIII (48) OF (1998/1999) - stopień II, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 392. Trawienie elektrolityczne

  XLIV (44) OF (1994/1995) - stopień W, zadanie doświadczalne - D2

  zadanie rozwiązanie
 393. Analiza energetyczna procesów cieplnych

  XXXII (32) OF (1982/1983) - stopień II, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 394. Okres satelity.

  XXXVI (36) OF (1986/1987) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2H

  zadanie rozwiązanie
 395. Lokomotywa

  XXII (22) OF (1972/1973) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 396. Wyznaczanie cieplnego współczynnika rozszerzalności nafty

  XVIII (18) OF (1968/1969) - stopień I, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 397. Opór zastępczy układu oporników połączonych „w sześcian”.

  XXII (22) OF (1972/1973) - stopień II, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 398. Śmigiełko

  XLV (45) OF (1995/1996) - stopień W, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 399. Naładowany tłok

  XLII (42) OF (1992/1993) - stopień III, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 400. Maszyna analogowa

  XXX (30) OF (1980/1981) - stopień III, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 401. Wewnętrzne odbicie światła.

  XXVIII (28) OF (1978/1979) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1C

  zadanie rozwiązanie
 402. skok linii śrubowej

  XXXIV (34) OF (1984/1985) - stopień I, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 403. Detekcja fullerenów

  LIV (54) OF (2004/2005) - stopień II, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 404. Tocząca się deska

  XXXIV (34) OF (1984/1985) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 405. Kto zjedzie pierwszy cięższy czy lżejszy

  XLI (41) OF (1991/1992) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 406. Przewodniki

  XXXVII (37) OF (1987/1988) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 407. Współczynnik tarcia statycznego krążka.

  XXVI (26) OF (1976/1977) - stopień W, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 408. Zdjęcie aparatem z muchą na obiektywie

  XVII (17) OF (1967/1968) - stopień W, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 409. Przyspieszenie i wydzielone ciepło przy zsuwaniu się taśmy z równi pochyłej.

  XXVIII (28) OF (1978/1979) - stopień III, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 410. Obręcz z ciężarkiem

  XLVII (47) OF (1997/1998) - stopień III, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 411. Współczynnik załamania cieczy wyznaczany domową metodą

  XLIII (43) OF (1993/1994) - stopień II, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 412. Ciecz napiera na przegrodę

  XXXII (32) OF (1982/1983) - stopień I, zadanie teoretyczne - T5

  zadanie rozwiązanie
 413. Wyznaczanie współczynnika załamania cieczy korzystając z obrazów linii

  XXXV (35) OF (1985/1986) - stopień II, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 414. Rozpraszanie kul metalowych zderzających się z nieruchomą obręczą.

  XXI (21) OF (1971/1972) - stopień II, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 415. Wpływ temperatury na opór elektryczny wybranych przewodników

  VI (6) OF (1956/1957) - stopień I, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 416. Równowaga wagi.

  XV (15) OF (1965/1966) - stopień I, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 417. Naelektryzowane kulki

  XLV (45) OF (1995/1996) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2c

  zadanie rozwiązanie
 418. Opadające pręty

  XLII (42) OF (1992/1993) - stopień I, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 419. Wyznaczanie współczynnika k wahadła fizycznego.

  XXX (30) OF (1980/1981) - stopień I, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 420. Gaz doskonały i jego sprawność

  XL (40) OF (1990/1991) - stopień I, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 421. Wyznaczanie stosunku masy kul

  LII (52) OF (2002/2003) - stopień I-2, zadanie doświadczalne - D2

  zadanie rozwiązanie
 422. Gaz sprężany adiabatycznie

  XL (40) OF (1990/1991) - stopień II, zadanie teoretyczne - T3

 423. Kondensator płaski

  XXXVII (37) OF (1987/1988) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 424. Płyta CD

  turniej (1999/2000) - stopień 2, zadanie doświadczalne

  zadanie
 425. Temperatura włókna

  XLI (41) OF (1991/1992) - stopień III, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 426. Obracający się pręt swobodnie

  XXXVII (37) OF (1987/1988) - stopień III, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 427. Trudna przeprawa

  XXXI (31) OF (1981/1982) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 428. Układ przesuwający fazę.

  XXVIII (28) OF (1978/1979) - stopień I, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 429. Wyznaczanie gęstości ciał metodą opartą na prawie Archimedesa

  XVI (16) OF (1966/1967) - stopień II, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 430. Wyznaczanie ciepła właściwego oleju

  XLV (45) OF (1995/1996) - stopień II, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 431. Cylinder z gazem

  XLV (45) OF (1995/1996) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2h

  zadanie rozwiązanie
 432. Zadania stopnia I cz. 1

  LII (52) OF (2002/2003) - stopień I-2, zadanie teoretyczne

 433. Światełko na tafli wody

  XL (40) OF (1990/1991) - stopień I, zadanie doświadczalne - D2

  zadanie rozwiązanie
 434. Atomy i punkt równowagi

  XXXVII (37) OF (1987/1988) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 435. Ognisko soczewki

  XXIX (29) OF (1979/1980) - stopień W, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 436. Odcinek obwodu.

  XIX (19) OF (1969/1970) - stopień I, zadanie teoretyczne - T2D

  zadanie rozwiązanie
 437. Praca przy oddaleniu ciała od powierzchni Ziemi

  XLIII (43) OF (1993/1994) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 438. Łańcuchowy układ oporników

  XXXV (35) OF (1985/1986) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 439. Wyznaczanie masy lejka i ciężarka

  XXXII (32) OF (1982/1983) - stopień II, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 440. Agrafka

  XXII (22) OF (1972/1973) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 441. Zadania teoretyczne II stopień

  LXIV (64) OF (2014/2015) - stopień II, zadanie teoretyczne

  zadanie rozwiązanie
 442. Obwód elektryczny.

  XXXV (35) OF (1985/1986) - stopień I, zadanie teoretyczne - T1D

  zadanie rozwiązanie
 443. Badanie czarnej skrzynki dla układu dwóch oporników i kondensatora

  LV (55) OF (2005/2006) - stopień II, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 444. Trudna przeprawa

  XLI (41) OF (1991/1992) - stopień I, zadanie teoretyczne - T5

  zadanie rozwiązanie
 445. przepływ prądu stałego przez przewodnik

  XXXVII (37) OF (1987/1988) - stopień I, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 446. Cząstki elementarne w narożnikach ringu.

  XXX (30) OF (1980/1981) - stopień II, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 447. Doświadczenie Gruma Browna

  XXVIII (28) OF (1978/1979) - stopień W, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 448. Wyznaczanie współczynnika tarcia soli o papier za pomocą gramofonu

  XXXV (35) OF (1985/1986) - stopień W, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 449. Wyznaczanie masy molowej gliceryny

  XLVI (46) OF (1996/1997) - stopień W, zadanie doświadczalne - D2

  zadanie rozwiązanie
 450. Zabawy ze światłem

  XL (40) OF (1990/1991) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1d

 451. Ramka

  XLIV (44) OF (1994/1995) - stopień II, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 452. Energia wewnętrzna gazu

  XXXVI (36) OF (1986/1987) - stopień I, zadanie teoretyczne - T5

  zadanie rozwiązanie
 453. Jacht

  XXXIV (34) OF (1984/1985) - stopień I, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 454. Bezwładna gwiazdka

  XXVI (26) OF (1976/1977) - stopień II, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 455. Obwód elektryczny.

  XXXV (35) OF (1985/1986) - stopień I, zadanie teoretyczne - T1D

  zadanie rozwiązanie
 456. Badanie czarnej skrzynki dla układu dwóch oporników i kondensatora

  LV (55) OF (2005/2006) - stopień II, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 457. Trudna przeprawa

  XLI (41) OF (1991/1992) - stopień I, zadanie teoretyczne - T5

  zadanie rozwiązanie
 458. przepływ prądu stałego przez przewodnik

  XXXVII (37) OF (1987/1988) - stopień I, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 459. Wyznaczanie gęstości ścieżek płyt DVD oraz CD

  LVIII (58) OF (2008/2009) - stopień II, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 460. Blok wirujący w polu magnetycznym

  XXVII (27) OF (1977/1978) - stopień II, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 461. Ruch obrotowy tarczy.

  XLI (41) OF (1991/1992) - stopień I, zadanie teoretyczne - T1C

  zadanie rozwiązanie
 462. Zabawy ze światłem

  LI (51) OF (2001/2002) - stopień , zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 463. Ciśnienie gazu

  XLIV (44) OF (1994/1995) - stopień I, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 464. Kondensator i dielektryk.

  XXXVI (36) OF (1986/1987) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2B

  zadanie rozwiązanie
 465. Wyznaczanie stosunku Cp do Cv metodą Clementa i Desormes’a

  XXXI (31) OF (1981/1982) - stopień , zadanie doświadczalne - D2

  zadanie rozwiązanie
 466. Wartość stosunku okresu drgań wahadła matematycznego o różnych amplitudach

  XXXIX (39) OF (1989/1990) - stopień I, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 467. Ruch walca z ciężarkiem po szynach.

  XXV (25) OF (1975/1976) - stopień III, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 468. Analiza procesu topnienia lód-woda w kalorymetrze i warunek równowagi

  III (3) OF (1968/1969) zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 469. Kwadratowa sieć nieskończona

  XLV (45) OF (1995/1996) - stopień I, zadanie teoretyczne - T5

  zadanie rozwiązanie
 470. Druga Prędkość kosmiczna

  XLIII (43) OF (1993/1994) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 471. Rozprężania jednoatomowego gazu doskonałego

  XXXIV (34) OF (1984/1985) - stopień II, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 472. Zestaw problemów A - E

  XXIX (29) OF (1979/1980) - stopień III, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 473. Solenoid bez rdzenia

  LXIII (63) OF (2013/2014) - stopień II, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 474. Spadająca lina

  XXI (21) OF (1971/1972) - stopień W, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 475. Podwajacz napięcia.

  XXIX (29) OF (1979/1980) - stopień W, zadanie teoretyczne - T3C

  zadanie rozwiązanie
 476. Badanie własności sprężyny

  XLVIII (48) OF (1998/1999) - stopień III, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 477. lina w polu grawitacyjnym

  XLI (41) OF (1991/1992) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 478. Kulka w cieczy

  XXXVII (37) OF (1987/1988) - stopień I, zadanie doświadczalne - D2

  zadanie rozwiązanie
 479. Zabawy ze światłem

  XXXIII (33) OF (1983/1984) - stopień W, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 480. Sprężyna.

  XXXVI (36) OF (1986/1987) - stopień W, zadanie teoretyczne - T3A

  zadanie rozwiązanie
 481. Histereza.

  XXX (30) OF (1980/1981) - stopień II, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 482. Badanie właściwości sprężystych sprężyn

  IV (4) OF (1954/1955) - stopień II, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 483. Twierdzenie Steinera i moment bezwładności

  XXV (25) OF (1975/1976) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 484. Rakieta.

  XV (15) OF (1965/1966) - stopień III, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 485. Moment bezwładności prostokątnej płyty.

  XXIX (29) OF (1979/1980) - stopień W, zadanie teoretyczne - T3A

  zadanie rozwiązanie
 486. Wyznaczanie napięcia powierzchniowego na granicy roztworu płynu do naczyń i powietrza

  XLV (45) OF (1995/1996) - stopień I, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 487. Toczący się wagonik

  XXXII (32) OF (1982/1983) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 488. Wyznaczanie oporności właściwej NaCl w temperaturze pokojowej

  XXXVI (36) OF (1986/1987) - stopień W, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie
 489. Wyznaczanie współczynnika lepkości miodu

  LVII (57) OF (2007/2008) - stopień III, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 490. Prawo naczyń połączonych.

  XLI (41) OF (1991/1992) - stopień I, zadanie teoretyczne - T1D

  zadanie rozwiązanie
 491. Napięcie powierzchniowe na granicy dwóch faz

  L (50) OF (2000/2001) - stopień III, zadanie doświadczalne

  zadanie rozwiązanie
 492. Promień świetlny w kuli.

  XXVII (27) OF (1977/1978) - stopień I, zadanie teoretyczne - T5

  zadanie rozwiązanie
 493. Związki przyosiowe

  XXX (30) OF (1980/1981) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 494. pomiar grubości cienkich folii

  XL (40) OF (1990/1991) - stopień I, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 495. Równowaga cienkościennej rury

  XXXVI (36) OF (1986/1987) - stopień III, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 496. Układ dwóch doskonałych nieważkich sprężynek.

  XXIV (24) OF (1974/1975) - stopień I, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 497. Analogia mechaniczno-elektryczna

  XX (20) OF (1970/1971) - stopień I, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 498. Wyznaczenie przyśpieszenia ziemskiego

  XXV (25) OF (1975/1976) - stopień II, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 499. Silnik prądu stałego

  XLIII (43) OF (1993/1994) - stopień W, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 500. Spadająca kulka

  XXXIV (34) OF (1984/1985) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 501. Trzy przewody

  XXXVII (37) OF (1987/1988) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 502. Akrobata

  LXIII (63) OF (2013/2014) - stopień II, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 503. Moment bezwładności a proste płyty jednorodnej

  XXXII (32) OF (1982/1983) - stopień W, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 504. Lód pływający w naczyniu z wodą.

  XIX (19) OF (1969/1970) - stopień I, zadanie teoretyczne - T2F

  zadanie rozwiązanie
 505. Objętość balonu wypełnionego wodorem

  XVII (17) OF (1967/1968) - stopień II, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 506. Wykresy zależności od wielkości elektrycznych w obwodzie z SEM.

  III (3) OF (1953/1954) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 507. Badanie strat energii kulki podczas odbicia od blatu stołu

  LIV (54) OF (2004/2005) - stopień I-2, zadanie doświadczalne - D3

  zadanie rozwiązanie
 508. Trójkąt równoboczny utworzony z 3 kulek

  XXVII (27) OF (1977/1978) - stopień W, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 509. Współczynnik załamania światła

  XLIV (44) OF (1994/1995) - stopień II, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 510. Współczynnik tarcia kinetycznego pudełka.

  XXX (30) OF (1980/1981) - stopień W, zadanie doświadczalne - D1A

  zadanie rozwiązanie
 511. Kamertony widełkowe

  XL (40) OF (1990/1991) - stopień W, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 512. Kondensator rozładowujący się przez opór

  V (5) OF (1955/1956) - stopień III, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 513. Badanie chropowatości płytki za pomocą światła lasera

  XXXI (31) OF (1981/1982) - stopień III, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 514. Obserwator

  XLV (45) OF (1995/1996) - stopień II, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 515. Wyznaczanie współczynnika załamania cieczy za pomocą lupy

  IV (4) OF (1954/1955) - stopień I, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 516. Dwa ciała i sprężynka.

  XXI (21) OF (1971/1972) - stopień III, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 517. Kra na rzece

  XLV (45) OF (1995/1996) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2d

  zadanie rozwiązanie
 518. Ruch cząstki ? w polu elektrycznym

  XLII (42) OF (1992/1993) - stopień I, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 519. oddziaływanie między przewodami

  XXX (30) OF (1980/1981) - stopień I, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 520. Trójkąt i jego bezwładność

  XL (40) OF (1990/1991) - stopień I, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 521. Wyznaczanie częstotliwości drgań własnych struny

  XXVII (27) OF (1977/1978) zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 522. Wyznaczanie oporu zwojnicy

  VIII (8) OF (1958/1959) - stopień III, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 523. Zależność prędkości fal poprzecznych w drucie od jego naprężenia

  XL (40) OF (1990/1991) - stopień III, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 524. Chemiluminescencja - świecenie kapsułki wędkarskiej.

  LVII (57) OF (2007/2008) - stopień I-2, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 525. Prędkość kątowa przewracającego się sześcianu

  XXIII (23) OF (1973/1974) - stopień I, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 526. Zderzenia koralików

  XLIII (43) OF (1993/1994) - stopień W, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 527. Soczewka

  XXXII (32) OF (1982/1983) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 528. Ciecze o różnych gęstościach.

  XXVI (26) OF (1976/1977) - stopień W, zadanie teoretyczne - T3C

  zadanie rozwiązanie
 529. Prędkość kulki staczającej się z równi pochyłej

  XXI (21) OF (1971/1972) - stopień I, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 530. Dźwignia równoramienna.

  XIX (19) OF (1969/1970) - stopień I, zadanie teoretyczne - T2G

  zadanie rozwiązanie
 531. Wyznaczenie temperatury Curie

  XLIV (44) OF (1994/1995) - stopień II, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 532. Armata na planecie

  XLII (42) OF (1992/1993) - stopień I, zadanie teoretyczne - T4

  zadanie rozwiązanie
 533. Waga i spadająca kulka

  XXX (30) OF (1980/1981) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 534. Cząstka w polu elektrostatycznym

  XXXIX (39) OF (1989/1990) - stopień III, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 535. Ładunek w półprzestrzeni

  XXVII (27) OF (1977/1978) - stopień I, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 536. Ogniskowa zwierciadła wklęsłego z wodą

  V (5) OF (1955/1956) - stopień III, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 537. Utrzymanie równowagi podczas jazdy rowerem

  X (10) OF - stopień I, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 538. Śmigłowiec

  XLV (45) OF (1995/1996) - stopień W, zadanie teoretyczne - T3a

  zadanie rozwiązanie
 539. Wyznaczanie stosunku masy kul

  LII (52) OF (2002/2003) - stopień I-2, zadanie doświadczalne - D2

  zadanie rozwiązanie
 540. Obrót płaszczyzny polaryzacji

  XXXIV (34) OF (1984/1985) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 541. Gaz sprężany adiabatycznie

  XL (40) OF (1990/1991) - stopień II, zadanie teoretyczne - T3

 542. Kondensator płaski

  XXXVII (37) OF (1987/1988) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 543. Promień kątowy łuku tęczy.

  XXV (25) OF (1975/1976) - stopień III, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 544. Wyznaczanie współczynnika tarcia monety względem papieru

  XVI (16) OF (1966/1967) - stopień W, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 545. Na lewo, a może na prawo?”

  XLV (45) OF (1995/1996) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2a

  zadanie rozwiązanie
 546. Naelektryzowany pręt

  XLII (42) OF (1992/1993) - stopień I, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 547. Drgająca deseczka.

  XXVII (27) OF (1977/1978) - stopień I, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 548. Pozorny ruch ciała po okręgu w świetle stroboskopowym

  III (3) OF (1953/1954) - stopień I, zadanie teoretyczne - T4

  zadanie rozwiązanie
 549. Wyznaczenie wartości przyspieszenia ziemskiego za pomocą kija

  XXXIX (39) OF (1989/1990) - stopień W, zadanie doświadczalne - D2

  zadanie rozwiązanie
 550. Zadanie o antyprotonach

  XL (40) OF (1990/1991) - stopień I, zadanie teoretyczne - T4

  zadanie rozwiązanie
 551. Termometr lekarski

  XLV (45) OF (1995/1996) - stopień W, zadanie teoretyczne - T3b

  zadanie rozwiązanie
 552. Płaska obracająca się tarcza

  XXXII (32) OF (1982/1983) - stopień W, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 553. Wyznaczanie stosunku sprawności żarówek

  LIV (54) OF (2004/2005) - stopień I-2, zadanie doświadczalne - D2

  zadanie rozwiązanie
 554. Drgania nałdowanej kulki w polu grawitacyjnym

  XLI (41) OF (1991/1992) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 555. Wyznaczanie współczynnika załamania światła w pręcie

  XXVIII (28) OF (1978/1979) - stopień II, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 556. Wyznaczanie gęstości liniowej drutu korzystając z generatora drgań

  LIV (54) OF (2004/2005) - stopień II, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 557. Współczynnik załamania roztworu soli.

  LVII (57) OF (2007/2008) - stopień I-2, zadanie doświadczalne - D2

  zadanie rozwiązanie
 558. Silnik elektryczny

  XXXVII (37) OF (1987/1988) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 559. Słoń łyżwiarz.

  XXX (30) OF (1980/1981) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2E

  zadanie rozwiązanie
 560. Zamknięty cylinder

  XLVII (47) OF (1997/1998) - stopień II, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 561. Ramka

  XLIII (43) OF (1993/1994) - stopień II, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 562. Trójkąt równoboczny utworzony z 3 kulek

  XXVII (27) OF (1977/1978) - stopień W, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 563. Ruch kulki na równi bez poślizgu

  XX (20) OF (1970/1971) - stopień II, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 564. Drgania gumy.

  XIX (19) OF (1969/1970) - stopień W, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 565. Obroty silnika.

  XXXVI (36) OF (1986/1987) - stopień W, zadanie teoretyczne - T3B

  zadanie rozwiązanie
 566. Szalka na bloczku

  XXII (22) OF (1972/1973) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 567. Wyznaczanie stosunku współczynników tarcia kinetycznego do statycznego

  XLIX (49) OF (1999/2000) - stopień I-2, zadanie doświadczalne - D2

  zadanie rozwiązanie
 568. Wyznaczanie współczynnika rozszerzalności objętościowej aniliny

  XIX (19) OF (1969/1970) - stopień II, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 569. Wyznaczanie sprawności żarówki.

  XXXIX (39) OF (1989/1990) - stopień III, zadanie doświadczalne

  zadanie rozwiązanie
 570. Człowiek huśtający się na huśtawce

  XXXII (32) OF (1982/1983) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 571. Zadania stopnia I cz. 2

  LII (52) OF (2002/2003) - stopień I-2, zadanie teoretyczne - Tt

  zadanie rozwiązanie
 572. Ładunek elektryczny-pomiar

  XL (40) OF (1990/1991) - stopień I, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 573. Wartości skuteczne natężenia prądu.

  XXVIII (28) OF (1978/1979) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1A

  zadanie rozwiązanie
 574. Wyznaczanie współczynnika załamania szkła butelki z kąta Brewstera

  XXIV (24) OF (1974/1975) - stopień I, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 575. Przewodniki

  XXXVII (37) OF (1987/1988) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 576. Kula i elektron

  XXX (30) OF (1980/1981) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 577. Zdjęcie aparatem z muchą na obiektywie

  XVII (17) OF (1967/1968) - stopień W, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 578. Przyspieszenie i wydzielone ciepło przy zsuwaniu się taśmy z równi pochyłej.

  XXVIII (28) OF (1978/1979) - stopień III, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 579. Cząstka w polu elektrycznym i magnetycznym

  XXVII (27) OF (1977/1978) - stopień II, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 580. Obręcz z ciężarkiem

  XLVII (47) OF (1997/1998) - stopień III, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 581. Współczynnik załamania cieczy wyznaczany domową metodą

  XLIII (43) OF (1993/1994) - stopień II, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 582. Wyznaczanie współczynnika załamania cieczy korzystając z obrazów linii

  XXXV (35) OF (1985/1986) - stopień II, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 583. Pewna własność oporu zastępczego określonego układu n oporników.

  XXXIII (33) OF (1983/1984) - stopień III, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 584. Wpływ temperatury na opór elektryczny wybranych przewodników

  VI (6) OF (1956/1957) - stopień I, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 585. Wyznaczanie stosunku Cp do Cv metodą Clementa i Desormes’a

  XXXI (31) OF (1981/1982) - stopień , zadanie doświadczalne - D2

  zadanie rozwiązanie
 586. Zasada budowy i działania galwanoskopu

  XI (11) OF (1961/1962) - stopień I, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 587. Czynniki powodujące odkształcenie opony roweru przy obciążeniu.

  VI (6) OF (1956/1957) - stopień I, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 588. Wyznaczanie współczynnika przewodności cieplnej miedzi

  XXVIII (28) OF (1978/1979) - stopień III, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 589. Kamertony widełkowe

  XLV (45) OF (1995/1996) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2j

  zadanie rozwiązanie
 590. Wyznaczanie modułu Younga miedzi

  LII (52) OF (2002/2003) - stopień I-2, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 591. Balon mający kształt kuli zwiększa swój promień 2 razy

  XL (40) OF (1990/1991) - stopień II, zadanie teoretyczne - T2

 592. Koncert

  XXXVII (37) OF (1987/1988) - stopień W, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 593. Zestaw problemów A - E

  XXIX (29) OF (1979/1980) - stopień III, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 594. Badanie drgań wahadła w wodzie

  XXI (21) OF (1971/1972) - stopień I, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 595. Wielki Zderzacz Hadronów.

  LVIII (58) OF (2008/2009) - stopień II, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 596. Ciężar szpilki

  XXVII (27) OF (1977/1978) - stopień I, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 597. Wyznaczanie oporności właściwej roztworu nasyconego soli

  XLVI (46) OF (1995/1996) - stopień I, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 598. Wiązka promieni

  XLIII (43) OF (1993/1994) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 599. Pomiar napięcia kontaktowego.

  XXVI (26) OF (1976/1977) - stopień W, zadanie teoretyczne - T3B

  zadanie rozwiązanie
 600. Zabawy ze światłem

  XXXIII (33) OF (1983/1984) - stopień W, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 601. Wyznaczanie współczynnika tarcia kulki stalowej o szkło

  XXII (22) OF (1972/1973) - stopień II, zadanie doświadczalne

  zadanie rozwiązanie
 602. Statek międzyplanetarny.

  I (1) OF (1951/1952) - stopień III, zadanie teoretyczne - T4

  zadanie rozwiązanie
 603. Wyznaczenie przyśpieszenia ziemskiego

  XXV (25) OF (1975/1976) - stopień W, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 604. Wyznaczanie współczynnika załamania gliceryny.

  XXXIII (33) OF (1983/1984) - stopień I, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 605. Masa cząsteczkowa glukozy.

  XXVI (26) OF (1976/1977) - stopień W, zadanie doświadczalne - D2

  zadanie rozwiązanie
 606. Obwód z prądem

  XLIII (43) OF (1993/1994) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 607. Cząstki elementarne w narożnikach ringu.

  XXX (30) OF (1980/1981) - stopień II, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 608. Moment bezwładności prostokątnej płyty.

  XXIX (29) OF (1979/1980) - stopień W, zadanie teoretyczne - T3A

  zadanie rozwiązanie
 609. Wyznaczanie wartości stosunku momentów magnetycznych magnesów neodymowych

  LXIII (63) OF (2013/2014) - stopień II, zadanie doświadczalne

  zadanie rozwiązanie
 610. Metalowe próbki.

  XXIII (23) OF (1973/1974) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1A

  zadanie rozwiązanie
 611. Molowe ciepło właściwe helu.

  LVIII (58) OF (2008/2009) - stopień II, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 612. Energia wewnętrzna gazu

  XXXVI (36) OF (1986/1987) - stopień I, zadanie teoretyczne - T5

  zadanie rozwiązanie
 613. sprężyna na szprysze

  XLI (41) OF (1991/1992) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 614. Jacht

  XXXIV (34) OF (1984/1985) - stopień I, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 615. Promień świetlny w kuli.

  XXVII (27) OF (1977/1978) - stopień I, zadanie teoretyczne - T5

  zadanie rozwiązanie
 616. Wyznaczanie napięcia powierzchniowego cieczy

  VIII (8) OF (1958/1959) - stopień I, zadanie doświadczalne

  zadanie rozwiązanie
 617. Warunki ruchu 2 klocków znajdujących się na równi pochyłej

  XXXIV (34) OF (1984/1985) - stopień III, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 618. Oddziaływanie dwóch półkul

  LII (52) OF (2002/2003) - stopień , zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 619. Łańcuchowy układ oporników

  XXXV (35) OF (1985/1986) - stopień W, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 620. Nieskończenie wiele oporników

  XLIV (44) OF (1994/1995) - stopień I, zadanie teoretyczne - T2

 621. Wyznaczanie masy lejka i ciężarka

  XXXII (32) OF (1982/1983) - stopień II, zadanie doświadczalne - D.

  zadanie rozwiązanie
 622. Wyznaczenie przyśpieszenia ziemskiego

  XXV (25) OF (1975/1976) - stopień II, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 623. Czas przelotu naładowanego pyłka przez naładowany walec

  XXXIX (39) OF (1989/1990) - stopień I, zadanie teoretyczne - T4

  zadanie rozwiązanie
 624. Wyznaczanie długości fali linii sodu.

  XXVIII (28) OF (1978/1979) - stopień W, zadanie doświadczalne - D2

  zadanie rozwiązanie
 625. przepływ prądu stałego przez przewodnik

  XXXVII (37) OF (1987/1988) - stopień I, zadanie teoretyczne - T1

  zadanie rozwiązanie
 626. Wyznaczanie zależności między długością płytki a częstością tonu podstawowego

  XLV (45) OF (1995/1996) - stopień I, zadanie doświadczalne - D2

  zadanie rozwiązanie
 627. Zadania Etap I cz. 1

  LXIV (64) OF (2014/2015) - stopień I-1, zadanie teoretyczne

  zadanie rozwiązanie
 628. Równowaga sił.

  I (1) OF (1951/1952) - stopień II, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
 629. Zadania st. III - Fizyka w Szkole

  LIII (53) OF (2003/2004) - stopień , zadanie teoretyczne

  zadanie rozwiązanie
 630. Kondensator i dielektryk.

  XXXVI (36) OF (1986/1987) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2B

  zadanie rozwiązanie
 631. Prędkość chwilowa kulki

  XLI (41) OF (1991/1992) - stopień W, zadanie doświadczalne - D2

  zadanie rozwiązanie
 632. Talia kart

  XXXIV (34) OF (1984/1985) - stopień W, zadanie teoretyczne - T2

  zadanie rozwiązanie
 633. Trójkąt równoboczny utworzony z 3 kulek

  XXVII (27) OF (1977/1978) - stopień W, zadanie doświadczalne - D1

  zadanie rozwiązanie
 634. Wymiana ciepła w procesie sprężania helu

  XLI (41) OF (1991/1992) - stopień II, zadanie teoretyczne - T3

  zadanie rozwiązanie
Valid XHTML 1.0 Transitional